Tekesin rahoitus arkkitehti- ja insinööritoimistoille kasvoi reippaasti

Arkkitehti-, insinööri- ja muiden teknisten palveluiden Tekesiltä saama rahoitus kasvoi viime vuonna todella rajusti verrattuna edeltävään vuoteen. Sen sijaan rakennusalalla rahoitus kasvoi vain hivenen. Toisaalta pitää huomata, että rakennusalalla rahoitus kasvoi toissa vuonna todella rajusti vuodesta 2008, kun taas arkkitehti-, insinööri- ja muiden teknisten palveluiden osalta vuonna 2009 rahoituksessa tuli takapakkia vuoteen 2008 verrattuna.

Espoon Histan osayleiskaavasta tehtiin valitus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valittaa Espoon kaupunginvaltuuston joulukuussa 2010 hyväksymästä Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavasta. ELY-keskuksen mukaan kaava ei ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen eikä täytä sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja vaatimuksia.

Pyhän Laurin kappelista vuoden 2010 betonirakenne

Vantaalla sijaitseva Pyhän Laurin kappeli on palkittu vuoden 2010 betonirakenteena taitavasta suunnittelusta sekä ammattitaitoisesta toteutuksesta. Rakennuttajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteistyöllä sekä osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu toimiva ja arkkitehtoninen rakennus, joka istuu historialliseen maisemaan ja jossa korostuu käsityön leima. Lisäksi kilpailussa palkittiin kunniamaininnalla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun uudisrakennus Paja. Kilpailussa oli yhteensä 14 ehdokasta.

Uusia turvallisuussuosituksia kattoromahdusten varalle

Onnettomuustutkintakeskus on julkistanut kevättalvella 2010 sattuneita kattojen romahduksia ja rakennevaurioita käsittelevän tutkintaselostuksen. Selostuksen mukaan osassa tapauksia syynä olivat suunnitteluvirheet, mutta myös toteutuksista löytyi vikaa. Tutkinnan perusteella tutkintalautakunta antaa nyt kolme uutta turvallisuussuositusta ja toistaa kaksi jo aiemmin annettua suositusta.

FCG Finnish Consulting Group vaihtaa toimitusjohtajaa

FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallitus on vapauttanut yhtiön toimitusjohtaja Paul Paukun tehtävistään. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty hallintotieteen maisteri Ari Kolehmainen (59). Hän toimii tällä hetkellä Suomen Kuntaliiton projektijohtajana. FCG on osa Kuntaliitto-konsernia. FCG:n hallitus haluaa vahvistaa yhtiön asemia erityisesti kotimaan markkinoilla ja nykyisen asiakaskentän parissa.

Normitalkoista jäi luu käteen

Ympäristöministeriön vuonna 2008 käynnistämillä normitalkoilla pyrittiin vähentämään rakentamisen ”turhia” määräyksiä ja kustannuksia. Karsinta jäi kuitenkin tekemättä ja nyt valmistaudutaan uuteen kustannuksia kohottavaan normitulvaan energiamääräysten muodossa. Niitä perustellaan kuten aina ennenkin ”yhteisellä hyvällä”.

Selvitys: Rakennusten lisäeristäminen korostaa kosteudenhallinnan merkitystä

Vuonna 2009 käynnistettiin kansallinen Frame-hanke ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamista mahdollisista riskeistä. Nyt valmistuneiden hankkeen ensimmäisten tulosten perusteella osa rakenteista toimii suuremmillakin eristepaksuuksilla hyvin, kun taas joissain ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi betonirakenteiden kuivumisaikoihin. Tuloksista kerrottiin hankkeen ensimmäisessä yleisöseminaarissa 26. tammikuuta Helsingissä.

Viikinmäen suunnittelukilpailun voitto jaettiin kahdelle

Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy järjesti syksyllä kutsukilpailun Helsingissä sijaitsevan Viikinmäen länsiosan kahden pientalokorttelin suunnittelusta. Kilpailun voitto on jaettu kahdelle ehdotukselle: ”Kulkue” ja ”Piano Nobile”. Kulkue-ehdotuksen takana on Playa Arkkitehdit Oy ja Piano Nobilen tekijä on Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Kilpailun tavoitteena oli löytää alueen jyrkkään maastoon ja kivisen kukkulakaupungin teemaan sopiva korkeatasoinen suunnitteluratkaisu.