Ramboll osti Tuomi Yhtiöt

Konsulttitoimisto Ramboll laajentaa ja vahvistaa toimintaansa talonrakentamisen toimialalla ostamalla talotekniikan suunnitteluun erikoistuneen Tuomi Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. Rambollin toimitusjohtaja Markku Moilasen mukaan yrityskauppa vastaa yhtiön kasvuodotuksiin ja tavoitteeseen tarjota monialaisia palveluita ”yhdeltä luukulta”. Tuomi Yhtiöt Oy jatkaa toistaiseksi toimintaansa omalla nimellään Rambollin tytäryhtiönä.

Pöyryn tulos lievästi tappiolle heinä-syyskuussa 2010

Konsultti- ja suunnitteluyritys Pöyryn liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä viime vuoden vastaavasta ajasta, mutta tulos painui tappiolle. Tilauskanta oli syyskuun 2010 lopussa suurempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla, mutta liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna.

Rakentamisen t&k-menot rajussa kasvussa

Rakennusalalla toimivien yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön käyttämät menot ovat todella kovassa kasvussa. Alan t&k-menot kasvoivat viime vuonna peräti kolmanneksen edellisvuodesta ja kuluvalle vuodelle odotetaan edelleen noin viidenneksen kasvua. Menojen lisäystä voi pitää sitäkin merkittävämpänä, kun ottaa huomioon, että keskimäärin yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön käyttämät menot supistuivat viime vuonna ensimmäistä kertaa Tilastokeskuksen t&k-tilastoinnin aikana.

Pöyryn henkilöstöleikkaukset koskevat satoja ihmisiä

Pöyry on nyt saanut analysoitua toimintojaan Suomessa sekä vaadittavien tehostamistoimien mahdollisia henkilöstövaikutuksia. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset vähennykset koskevat 250-350 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Toimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 200 henkilön osalta harkitaan tarkasti.