Tekes: Kaupunkilaiset ovat onnellisia tiiviisti rakennetussa ympäristössä

Rakentamisen tiiviysaste vaikuttaa merkittävästi asuinympäristön koettuun laatuun, koska tiivis yhdyskunta koetaan sosiaalisesti kestäväksi elinympäristöksi. Tämä selviää Urbaani onni -hankkeesta, jossa tutkittiin asukkaiden kokemuksia Helsingissä ja Espoossa. Hankkeesta vastaa Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Sitä rahoittaa Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma.

Cembrit järjestää julkisivusuunnittelukilpailun

Kuitusementtilevyjen valmistaja Cembrit Oy järjestää suunnittelukilpailun Lohjan Muijalan tehdasalueensa julkisivun uudistamiseksi. Kilpailu on suunnattu Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arkkitehti- ja muotoiluopiskelijoille. Tehtävänä on suunnitella uudet julkisivut osaan tehdasalueen rakennuksista Cembritin tuoteuutuuksia hyödyntäen.

Amiedu ja SuLVI solmivat yhteistyösopimuksen

Ammatillinen aikuiskouluttaja Amiedu ja Suomen LVI-liitto, SuLVI ry, ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka koskee SuLVI:n jäsenyritysten liiketoiminnan ja jäsenistön osaamisen kehittämistä. Amiedu vastaa sovittavassa laajuudessa SuLVI:n järjestämien koulutusten suunnittelusta, toteutuksista, kurssilogistiikasta ja hallinnoinnista. Lisäksi Amiedu tuottaa palveluja muun muassa SuLVI:n jäsenyritysten henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen vuosittain sovittavan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta kaupan suuryksikköjä Etelä-Savon maakuntakaavassa

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan. Maakuntakaavassa osoitettiin kuusi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, joista kaksi vahvistettiin. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin, Pieksämäen Naiskankaan sekä Savonlinnan Länsiportin vähittäiskaupan suuryksiköt. Näin ollen myös suunnitellun Pieksämäen Ideaparkin kaava jäi vahvistamatta.