Amiedu ja SuLVI solmivat yhteistyösopimuksen

Ammatillinen aikuiskouluttaja Amiedu ja Suomen LVI-liitto, SuLVI ry, ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka koskee SuLVI:n jäsenyritysten liiketoiminnan ja jäsenistön osaamisen kehittämistä. Amiedu vastaa sovittavassa laajuudessa SuLVI:n järjestämien koulutusten suunnittelusta, toteutuksista, kurssilogistiikasta ja hallinnoinnista. Lisäksi Amiedu tuottaa palveluja muun muassa SuLVI:n jäsenyritysten henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen vuosittain sovittavan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Helsinkiläisten rakennusten piirustuksia saa nyt verkkopalvelusta

Kopioita helsinkiläisten rakennusten rakennuspiirustuksista voi nyt hankkia internetistä. Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston Arska-internetpalvelun kautta löytää lähes minkä tahansa Helsingissä sijaitsevan rakennuksen rakennuspiirustukset pää- ja erityispiirustuksineen. Palvelussa on lähes kaksi ja puoli miljoonaa rakennuspiirustusta.

Pieksämäen kaupunginjohtaja ja Toivo Sukari pettyivät kaavapäätökseen

Sekä Pieksämäen kaupunki että liikemies Toivo Sukari arvostelevat voimakkaasti ympäristöministeriön päätöstä jättää Ideapark-kaava vahvistamatta. Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen sanoi maanantaina STT:lle, että kaupunki mitä todennäköisimmin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hanke oli merkitty Etelä-Savon maakuntakaavaan.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta kaupan suuryksikköjä Etelä-Savon maakuntakaavassa

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan. Maakuntakaavassa osoitettiin kuusi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, joista kaksi vahvistettiin. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin, Pieksämäen Naiskankaan sekä Savonlinnan Länsiportin vähittäiskaupan suuryksiköt. Näin ollen myös suunnitellun Pieksämäen Ideaparkin kaava jäi vahvistamatta.

Kristian Gullichsen Aalto-yliopiston kunniatohtoriksi

Arkkitehti Kristian Gullichsen nimitetään kunniatohtoriksi Aalto-yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa 1. lokakuuta. Gullichsen iloitsee uuden yliopiston avaamista mahdollisuuksista arkkitehtuurin opiskelijoille. Arkkitehtien taitotaso on hänen mukaansa Suomessa edelleen korkealla ja uravalinta osoitus kunnianhimosta. Toisaalta Gullichsen pitää ongelmana sitä, ettei arkkitehtejä käytetä riittävästi maaseututaajamien kehittämisessä.

Rakennusalan konkurssien määrä laski myös elokuussa 2010

Rakennusalan konkurssien määrä supistui hienoisesti kuluvan vuoden elokuussa. Alalla pantiin vuoden 2010 elokuussa vireille 60 konkurssia, kun määrä oli vuotta aiemmin 63. Koko alkuvuoden osalta rakennusalan konkurssien määrä on laskenut selvästi. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa alalla laitettiin vireille yhteensä 473 konkurssia, kun viime vuoden vertailujaksolla määrä oli 542. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Fortum kaavailee 30 hehtaarin alueen kehittämistä Imatralla

Fortum suunnittelee Imatran voimalaitoksen asuntoalueen ja sen ympäristön kehittämistä yhteistyössä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Imatran kaupungin kanssa. Suunnittelualue käsittää noin 30 hehtaarin alueen Imatrankosken kaupunkikeskuksen läheisyydessä. Fortumin edeltäjä Imatran Voima Oy perustettiin vuonna 1932 juuri hallinnoimaan ja käyttämään Imatrankosken vesivoimalaitosta.

Kouvolan puurakentamiskilpailun osallistujat valittu

Kouvolan kansainväliseen E2 -puurakentamiskilpailuun osallistujat on valittu seitsemästä maasta saapuneiden yhteensä 26 hakemuksen joukosta. Valituiksi tuli neljä ryhmää. Näiden vetäjiä ovat saksalaiset Arup ja Bauart Konstruktions GmbH, tanskalainen BIG sekä suomalainen Arkkitehtitoimisto Studio Suonto Oy.