VTT: Kehäradan glykoli lyhentää betoni- ja teräsrakenteiden käyttöikää

VTT on saanut valmiiksi tutkimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman glykolivuodon vaikutuksista Kehäradan tunnelin betoni- ja rakenneteräsrakenteisiin. Tutkimuksen mukaan tunneliin vuotava glykoli lyhentää rakenteiden käyttöikää. Glykoli vaikuttaa erityisesti Suomen tunneleissa tavanomaiseen ruiskubetonirakenteeseen, joka on suunnitelmien mukainen ratkaisu myös Kehäradan tunnelissa. Tutkimuksen teettänyt Liikennevirasto etsii tunneliin nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja muun muassa kestävämmistä erikoismateriaaleista.

Keski-Pasilan suunnittelu- ja toteutuskilpailu käynnistyi

Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämä Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailu on käynnistynyt 15. helmikuuta hankintailmoituksen julkaisemisella. Kilpailussa pyritään kilpailullisella neuvottelumenettelyllä löytämään keskustakorttelille paras ratkaisu ja toteuttaja. Hakemukset on jätettävä elokuun 2011 loppuun mennessä ja tavoitteena on valita keskustakorttelin toteuttaja toukokuun 2013 loppuun mennessä.

Tekla julkaisi ilmaissovelluksen sekä uuden version Structuresista

Rakennusalan 3D-mallinnusohjelmistoja toimittava Tekla on julkaissut uuden sovelluksen rakennuksen tietomalleihin perustuvaa yhteistyötä varten. Uusi kommunikointi- ja kommentointityökalu Tekla BIMsight on kaikkien alalla toimivien ladattavissa ja jaettavissa ilmaiseksi internetin kautta. Samaan aikaan Tekla on myös tuonut markkinoille uuden version ydintuotteestaan, Tekla Structures -mallinnusohjelmistosta.

Tekla näki markkinoiden vahvistuvan viime vuonna

Ohjelmistotalo Tekla onnistui kasvattamaan sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan selvästi viime vuonna. Myös viimeinen vuosineljännes meni samaan malliin, liikevaihto ylsi jopa yhtiön ennätystasolle. Selvästi suurin osa liikevaihdosta tuli pääliiketoiminta-alueesta Building & Constructionista. Toimitusjohtaja Ari Kohonen ilmaisikin tyytyväisyytensä yhtiön kehitykseen vuonna 2010. Hänen mukaansa markkinat vahvistuivat, vaikka eivät vielä palautuneetkaan vuosien 2007-2008 tasolle.

Ahma insinöörit sai uuden toimitusjohtajan

Diplomi-insinööri Jyri Mäkelä (59) on nimetty rakennuttaja- ja projektinjohtotoimisto Ahma insinöörit Oy:n toimitusjohtajaksi helmikuun 2011 alusta. Mäkelä tuli Ahma insinöörien palvelukseen vuonna 2008, ja hän on toiminut viimeksi talotoimialan johtajana. Myös edellinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Ari Näätänen jatkaa Ahma insinöörien palveluksessa ja hallituksen jäsenenä.

Kiinteistönomistajia huolettavat korjausrakentamisen energiamääräykset

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry:n edustamat ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat huolissaan siitä, millaisia määräyksiä korjausrakentamiseen suunnitellaan energiatehokkuuden parantamiseksi. Laajojen energiakorjausten takaisinmaksuaika voi olla jopa sata vuotta. Tällöin korjaukset saattavat jäädä tekemättä. Kiinteistöjen energiatehokkuudessa suuria säästöjä voidaan saavuttaa jo ylläpitoa ja käyttöä kehittämällä.

Puolet rakennussuunnittelijoista ei katso tuntevansa riittävästi uusia määräyksiä

Isoverin teettämän kyselyn mukaan lähes puolet arkkitehdeistä, rakennesuunnittelijoista ja rakennusinsinööreistä kokee, ettei vielä tiedä tarpeeksi uusista energiamääräyksistä ja niiden soveltamisesta rakentamiseen. Viimeksi energiamääräyksiä päivitettiin vuoden 2008 lopulla, ja ne tulivat voimaan vuoden 2010 alusta. Uusimpia energiamääräyksiä odotetaan julkaistaviksi maaliskuussa.