Vehviläinen kaipaa pitkäjänteisyyttä liikennepolitiikkaan

Liikenneministeri Anu Vehviläinen pitää hallituksen valmisteleman liikennepoliittisen selonteon tärkeimpänä tavoitteena saada liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Selontekoon kirjataan liikenneinvestointien suunnitteluohjelma 10-15 vuoden aikajänteellä sekä otetaan kantaa myös tämän vaalikauden hankkeiden ja uusien hankkeiden aloittamiseen.

Tutkimus: Sähkölämmityksen yhdistäminen kaukolämpöön tulee kalliiksi

Mikkelin Ammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan kaukolämmön ja sähkön yhdistäminen lämmityksessä tulee kalliiksi talojen asukkaille. Tutkimuksen laskelmat osoittavat, että kolmiportaisessa ja kolmikerroksisessa esimerkkitalossa kaukolämmön ja sähkön yhdistelmä kosteiden tilojen lämmityksessä oli elinkaarensa aikana noin 80 000 euroa kalliimpi kuin pelkällä kaukolämmöllä toteutettu ratkaisu. Kymmenen asunnon rivitalossa ero oli noin 29 000 euroa kaukolämmön hyväksi.