Julius Tallberg -Kiinteistöjen tulos parani 2,9 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa 2007

Julius Tallberg -Kiinteistöt Oyj:n alkuvuosi sujui positiivisissa merkeissä, sillä yhtiö ylsi liikevaihtoaan parempaan tulokseen. Aiemmin tuloksensa julkistaneen Spondan tapaan myös Julius Tallberg -Kiinteistöjen tulosta pönkitti selvästi edellisvuotta suurempi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos, mikä ei sisälly vuokratuotoista muodostuvaan liikevaihtoon.

Sahat huolestuneita raakapuun saannista

Suomen Sahat ry on huolestunut sahojen toimintaedellytyksistä raaka-aineen osalta keskipitkällä aikavälillä, kun edes nykyiset korkeat kantohinnat eivät ole tuoneet riittävästi raakapuuta markkinoille. Venäjän puutullit vaikeuttavat sahojen tilannetta vielä lisää.