Stora Enso leikkaa puutuotteiden tuotantoaan

Stora Enso rajoittaa lisää sahatavaran sekä liimattujen pylväiden ja palkkien tuotantoaan Itävallassa, Baltian maissa ja Suomessa kuluvan vuoden neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden alkupuolella. Tavoiteltu tilapäinen tuotannonrajoitus koskee noin 120 000 kuutiometriä liimapuutuotteita ja noin 500 000 kuutiometriä pääasiassa kuusisahatavaraa. 

RHK:n korvausinvestoinnit 164 miljoonaa euroa vuonna 2007

Ratahallintokeskuksen (RHK) tilaamat ratatyöt sujuivat pääosin suunnitellusti ja kustannusarvioiden mukaisesti vuonna 2007. Muutamien töiden sisältöä jouduttiin jonkin verran karsimaan kustannustason nousun vuoksi. Kaikkiaan Ratahallintokeskus tekee ratojen korvausinvestointeja noin 164 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Lisäksi rataverkon kehittämiseen käytetään 58 miljoonaa euroa.

Interavanti toteutti kiinteistökauppansa Unkarissa

Kiinteistösijoitusyhtiö Interavanti Oyj kertoo, että sen tytäryhtiö on tänään toteuttanut 15.11. solmitun aiesopimuksen mukaiset liiketoimet. Kaupalla Interavanti hankki Unkarissa sijaitsevan noin 1,5 hehtaarin maa-alueen ja sillä olevan noin 3 000 neliömetrin logistiikkakeskusrakennuksen. Rakennuksen yhteyteen on rakenteilla 1 680 neliömetrin laajennus, joka valmistuu vuoden 2008 alussa. Investointi on noin 3 miljoonaa euroa.

YTN:n Fjäder haluaa tiivistää palkansaajayhteistyötä

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n puheenjohtaja Sture Fjäder peräänkuuluttaa tiiviimpää ja laajempaa palkansaajayhteistyötä. Hänen mukaansa tämä liittokierros on opettanut sen, että tulevilla sopimuskierroksilla akavalaisten toimijoiden on kyettävä tiiviiseen neuvottelu- ja tukitoimenpideyhteistyöhön, jotta kaikki sopimusalat pääsevät asetettuihin tavoitteisiin.

Glaston myi kiinteistöjään Soft-Investille 2,9 miljoonalla eurolla

Lasiteknologiayhtiö Glaston Oyj Abp on myynyt yhteensä 90 kiinteistöään sijoitusyhtiö Soft-Invest Oy:lle. Glaston kertoi jo aiemmin marraskuussa myyneensä kaksi kiinteistöään Soft-Investille ja tehneensä 88 kiinteistön myymisestä esisopimuksen. Nyt toteutettiin lopullinen kauppa 88 kiinteistön osalta. Kaikkien 90 kiinteistön kauppahinta on 2,9 miljoonaa euroa.