Raksu: Talonrakentaminen kasvaa 5–6 prosenttia 2007

Rakennusalan suhdanneryhmä ennakoi talonrakentamisen kasvavan kuluvana vuonna 5-6 prosenttia ja kolmisen prosenttia ensi vuonna. Rakentamisen kasvun painopiste on siirtynyt toimitila- ja korjausrakentamiseen, mutta myös maa- ja vesirakentaminen jatkuu poikkeuksellisen vilkkaana. Uusia asuntoja arvioidaan aloitettavan runsaat 30 000 ensi vuonna.

Rakli hoputtaa väylähankkeiden toteuttamista

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Raklin mukaan vuoden 2007 talousarviossa rahoitetut liikenneväylähankkeet tulee toteuttaa suunnitellusti ja suunnitellussa aikataulussa. Liikennehankkeita ei pitäisi tarkastella pelkkinä investointikustannuksina, vaan myös elinkeinoelämän ja asuntotuotannon näkökulmasta. Valtion tulee varmistaa hankkeiden rahoitus ja tukea alueiden kehittämistä, jos kunnat ovat valmiita hankkeet toteuttamaan.

Vahinko-Tapiolan kiinteistösijoitusten tuotto 5,3 prosenttia tammi-kesäkuussa

Vahinko-Tapiolan kiinteistösijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 452,6 miljoonaa euroa, kun viime vuoden lopussa niiden arvo oli 432,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen tuotto käyvin arvoin oli kuluvan vuoden tammi-kesäkuun ajalta 5,3 prosenttia, kun lukema oli vuotta aiemmin 3,8 prosenttia. Kiinteistöjen keskimääräinen tyhjyysaste laski 6,1 prosenttiin vuodenvaihteen 8,6 prosentista.

RT kiistää ylikuumenemisen tierakentamisessa

Rakennusteollisuus RT ry ja Infra ry kiistävät liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon näkemyksen, jonka mukaan kustannusarvioiden ylittyminen väyläurakoiden urakkatarjouksissa johtuisi ylikuumenemisesta. RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatin mukaan pääsyinä ylityksiin ovat käytetty hankintamenettelytapa sekä eräiden rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden hinnannousu.