Rakentamisen pk-yritysten liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia vuonna 2006

Rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2006 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,2 miljardilla eurolla eli 6,1 prosentilla. Pk-yritysten liikevaihto kasvoi 1,3 miljardia euroa edellisvuodesta eli 11,1 prosenttia. Suurten yritysten liikevaihto sen sijaan heikkeni 0,1 miljardia euroa. Pk-sektorin liikevaihto oli 13,1 miljardia ja suurten yritysten 7,7 miljardia euroa. Rakentamisen kannattavuus jäi miltei edellisvuoden tasolle.

Jyväskylä myy reilulla 2 miljoonalla eurolla omistamansa YH Keski-Suomen osakkeet YH-Suomelle

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt YH-Suomi Oy:n tekemän tarjouksen kaupungin omistamista YH Keski-Suomi Oy:n osakkeista. Kaupunki omistaa 2 400 osaketta, jotka muodostavat 37,5 prosenttia yhtiön osakekannasta. YH-Suomi arvioi tarjouksessaan koko YH Keski-Suomen hinnaksi 5 miljoonaa euroa. Tarjouksen pohjalta käydyissä neuvotteluissa yhtiön hinnaksi sovittiin 5,7 miljoonaa euroa. Näin Jyväskylä saa osakkeistaan 2 137 500 euroa.

Uponorin johdolle uusi osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Uponor Oyj:n hallitus on tänään päättänyt konsernin johtoryhmää koskevan pitkäaikaisen kannustinohjelman käynnistämisestä. Osallistuakseen ohjelmaan Uponorin johtoryhmän jäsenen tulee elokuun 2008 loppuun mennessä hankkia ohjelmassa määritellyn rahamäärän arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiön kumulatiivisesta liikevoitosta vuosina 2007-2011 ja ohjelman puitteissa itse hankittujen osakkeiden määrästä riippuen heillä on mahdollisuus saada palkkiona Uponorin osakkeita keväällä 2012.

Uponor alentaa liikevaihtoennustettaan

Uponor korjaa koko kuluvan vuoden ohjeistustaan odotettua hiljaisempana käynnistyneen syksyn vuoksi. Ensimmäisen ja toisen neljänneksen jälkeen annetussa ohjeistuksessa yhtiö ennakoi vuoden 2007 liikevaihdon kasvuksi noin 10 prosenttia. Nyt Uponor odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvun olevan pitkän tähtäyksen tavoitteiden mukainen eli vähintään kuusi prosenttia. Koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän viime vuoden tason.

GSP Group laajentaa omistajapohjaansa

Rakentamisen suunnittelu-, konsultointi- ja rakennuttamispalveluja tarjoava GSP Group Oy laajentaa omistajapohjaansa ja kerää samalla pääomaa vireillä oleviin hankkeisiin. GSP on suunnannut osakeannin Kaupthing-konserniin kuuluvalle sijoitusyhtiö Norvestialle, joka saa 21 prosentin osuuden GSP:stä. Lisäksi GSP:n pääomistajat myyvät 5 prosentin osuuden yhtiön osakkeista kolmelle yksityishenkilölle.

Kiinteistökauppaan kytketty lahjoitus uuteen harkintaan Turussa

Turun kaupunginhallitus pohtii uudelleen omistamansa Kauppiaskadun ja Läntisen Rantakadun kulmassa sijaitsevan arvokiinteistön myyntiä. Kiinteistölautakunta siunasi kaupan toimitusjohtaja Rauno Puolimatkalle pari viikkoa sitten. Asia mutkistui, kun Puolimatka lupasi sen jälkeen lahjoittaa kaupungille miljoona euroa uuden kävelysillan rakentamiseen Aurajoen ylitse. Lahjoitus oli kytketty kaupan toteutumiseen.