Puusepänteollisuudelle uusi työehtosopimus

Puusepänteollisuus ja alan työntekijöitä edustava Puuliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta. Kahden vuoden ja neljän kuukauden pituisen sopimuksen kustannusvaikutus on 9,5 prosenttia. Puusepänteollisuuden palkkoja korotetaan sopimuskauden 22.10.2007 – 31.1.2010 aikana kolme kertaa. Yleiskorotusten lisäksi maksetaan kolme työpaikkakohtaista erää.

Merko Ehitusta epäillään lahjuksen tarjoamisesta

Virolaista rakennusyhtiötä Merko Ehitusta ja sen hallintoneuvoston puheenjohtajaa Toomas Annusta epäillään lahjuksen tarjoamisesta sekä epärehellisyydestä. Sekä yhtiö että Annus katsovat toimineensa aina Viron lakien mukaisesti. Merko Ehitus ja Annus kertovat tekevänsä kaikkensa totuuden selvittämiseksi ja ovat tehneet asiasta sopimuksen asianajotoimiston kanssa.