Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi viidenneksen tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa 2008 yhteensä vajaalle 3,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä jopa kaksinkertaistui edellisvuotisesta. Kasvuun vaikuttivat erityisesti suuret varastorakennushankkeet. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

Onvest-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 18 prosenttia

Onvest-konsernin liikevaihto oli viime tilikaudella 1 921,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi 18,6 prosenttia. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta kasvoi tilikauden aikana 0,8 prosenttiyksikköä ja oli 47,1 prosenttia. Konsernin tulos oli yhteensä 58,1 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoittoprosentti oli 3,0 prosenttia, kun se edellisellä tilikaudella oli 3,5 prosenttia.

Hallitus antoi liikennepoliittisen selontekonsa – järjestöt kritisoivat rahoituksen riittävyyttä

Hallitus on antanut liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle tänään. Käynnissä olevien ja päätettyjen liikenneinvestointien menot ovat noin 400 miljoonaa euroa vuodessa kehyskaudella 2009-2012. Vaalikaudella alkaa 13 uutta liikenneverkon kehittämisinvestointia, joiden arvo on noin 1,1 miljardia. Uusien liikennehankkeiden aloittamiseen panostetaan 80 miljoonaa euroa aiemman kehyksen ylittäviä varoja valtion omaisuuden myyntituloista. Eri järjestöt ovat jo ehtineet antamaan risuja selonteolle sen rahoituksen riittämättömyydestä.

Cramo osti nostinkalustovuokraamo Kranabin Ruotsista

Cramo Oyj:n tytäryhtiö Cramo Sverige AB on ostanut Tukholman alueella toimivan nostinkalustoa vuokraavan Kranab AB:n, jonka toiminnot integroidaan Cramo-konserniin. Kranabilla on 650 yksikön vuokrauskalusto, ja yhtiön liikevaihto huhtikuussa 2007 päättyneellä tilikaudella oli noin 7,2 miljoonaa euroa. Yhtiössä on 15 työntekijää. Kranabin johto on sitoutunut jatkamaan Cramon palveluksessa ainakin seuraavat kolme vuotta ja myös muut työntekijät voivat jatkaa Cramon palveluksessa.        

Asuntojen peruskorjausaikeet nousivat selvästi maaliskuussa

Asuntojen peruskorjausaikeet ovat kohonneet maaliskuun 2008 aikana lähes 5 prosenttiyksikköä helmikuuhun verrattuna. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan 25,3 prosentilla kotitalouksista on aikomuksissa peruskorjata asuntonsa seuraavan 12 kuukauden aikana. Helmikuun 2008 vastaava luku oli 20,6 prosenttia.