RT: Budjetissa tierakentamiseen 100 miljoonaa euroa lisää – kotitalousvähennyksen määrää tulisi nostaa

Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtajan Tarmo Pipatin mielestä valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei ota riittävästi huomioon liikenneväylien huonon nykykunnon vaatimia välttämättömiä korjaustoimenpiteitä eikä infrahankkeiden pitkäjänteisyyttä. Esitetty neljän prosentin korotus perustienpitoon peittää vain osittain vuotuisen kustannusten nousun ja ei siten riitä jo pitkän ajan kuluessa syntyneen korjausvelan hoitamiseen.

SAK vaatii budjettiriiheltä lisäinvestointeja liikenteeseen

SAK:n hallitus vaatii elokuun lopun budjettiriihessä lisää määrärahoja liikenneinvestointeihin, perusväylänpitoon sekä joukkoliikenteeseen. Keskusjärjestö mainitsee erityisesti E-18 -tien parantamisen Helsingin ja Vaalimaan välillä sekä Vantaan kehäradan toteuttamisen vaativan rahoitusta. Valtatie 1:n Lohja-Muurla -osuuden ja Vuosaaren sataman valmistuessa vapautuu maanrakennusalalle runsaasti voimavaroja, jotka on SAK:n mielestä hyödynnettävä kilpailukykyämme vahvistaviin investointeihin.

Rakennuskustannusten vuosinousu 5,8 prosenttia heinäkuussa

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden heinäkuusta kuluvan vuoden heinäkuuhun 5,8 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat 3,1 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 7,5 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 5,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

LVM asetti selvitysmiehen tutkimaan väylähankkeiden kustannusylityksiä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysmiehen arvioimaan, miten tie- ja ratahankkeiden kustannusarvioiden luotettavuutta voidaan parantaa. Selvitysmiehenä toimii Suomen Rakennusinsinöörien Liiton puheenjohtaja Jorma Haapamäki. Hänen tehtävänään on tarkastella viime vuosien tie- ja ratahankkeiden kustannusarvioiden pitävyyttä, pohtia ylitysten syitä ja tehdä ehdotus siitä, miten ongelmia voitaisiin välttää.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 22,2 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 22,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailujaksosta. Toukokuussa liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.