LVM asetti selvitysmiehen tutkimaan väylähankkeiden kustannusylityksiä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysmiehen arvioimaan, miten tie- ja ratahankkeiden kustannusarvioiden luotettavuutta voidaan parantaa. Selvitysmiehenä toimii Suomen Rakennusinsinöörien Liiton puheenjohtaja Jorma Haapamäki. Hänen tehtävänään on tarkastella viime vuosien tie- ja ratahankkeiden kustannusarvioiden pitävyyttä, pohtia ylitysten syitä ja tehdä ehdotus siitä, miten ongelmia voitaisiin välttää.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 22,2 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 22,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailujaksosta. Toukokuussa liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Honkarakenne paransi tulostaan 2,1 miljoonaan euroon huhti-kesäkuussa

Honkarakenne paransi sekä liikevaihtoaan että tulostaan selvästi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Toisen neljänneksen 2,1 miljoonan euron tulos ennen veroja oli myös suurempi kuin tammi-kesäkuun 2,0 miljoonan euron tulos, koska ensimmäinen neljännes oli vielä aavistuksen tappiollinen. Myös yhtiön 35,9 miljoonan tilauskanta kesäkuun lopussa oli 15 prosenttia vuotta aiempaa tasoa suurempi.

Lemminkäinen yli kolminkertaisti tuloksensa 38,9 miljoonaan euroon tammi-kesäkuussa

Lemminkäinen-konserni yli kolminkertaisti tuloksensa tammi-kesäkuussa viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli 41,9 miljoonaa euroa, mikä oli kaksinkertainen vuotta aiempaan verrattuna. Liikevaihdossa kasvu oli 20,3 prosenttia tammi-kesäkuun osalta ja toisella neljänneksellä 29 prosenttia. Myös liikevoittomarginaali parantui selvästi.