Tiehallinto sai vesiluvan Kuopion Kallansiltojen vesirakentamiselle

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Savo-Karjalan tiepiirille luvan Kuopion Kallansiltojen parantamiseksi tarvittaviin vesirakennustöihin. Hankkeessa on kyse valtatien 5 muuttamisesta moottoritieksi välillä Päiväranta-Vuorela. Tiehallinnon mukaan yli 40 vuotta sitten rakennetut Kallansillat ovat elinkaarensa lopussa. Savo-Karjalan tiepiiri on toivonut, että Päiväranta-Vuorela -tieosuuden rakentaminen päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian.

Skanska kunnostautui Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun tämän vuoden voittajat on palkittu tänään Helsingissä. Uudenmaan työsuojelupiirin luovuttaman kiertopalkinnon voitti talonrakennusyritysten sarjassa Skanska Talonrakennus Oy ja maa- ja vesirakennusalan yritysten sarjassa Skanska Infra Oy. Kiertopalkinnon saa yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

MTK esittää Kollajan ja Vuotoksen altaiden rakentamista

MTK:n energiavaliokunnan mukaan EU:n Suomelle esittämä 38 prosentin uusiutuvan energian osuus edellyttää kaikkien päästöttömien energiantuotantomahdollisuuksien hyödyntämistä. Suomen tulisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoaan 9,5 prosenttiyksiköllä. MTK katsoo, että tavoitteeseen pääsemiseksi Kollajan ja Vuotoksen altaat pitäisi rakentaa.

YIT, Tiehallinto ja Espoo sopimukseen Kehä I:n rakentamisurakasta

YIT Rakennus Oy, Espoon kaupunki ja Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri ovat allekirjoittaneet tänään urakkasopimuksen tunnelin ja kahden eritasoliittymän rakentamisesta Kehä I:lle Espoon Leppävaaraan. Sopimuksen arvo on 87,6 miljoonaa euroa. Työt käynnistetään välittömästi ja hanke valmistuu vuonna 2012.

Haminan sataman ruoppaukselle ympäristölupa

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on tänään myöntänyt Merenkulkulaitokselle ja Haminan kaupungille luvan Haminan satama-alueen ja väylän ruoppauksiin, ruoppausmassojen läjitykseen sekä määrännyt Haminan kulkusyvyydeltään 12 metrin väylän julkiseksi kulkuväyläksi. Päätös sisältää luvan töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

A-Insinööreille suunnittelu-urakka valtatie 6:n parantamisessa

A-Insinöörit Oy on valittu valtatie 6:n suunnittelijaksi välillä Ahvenlampi-Mansikkala. Osuus on nykyään pääosin yksiajoratainen, kaksikaistainen sekaliikennetie. Osuudesta on tarkoitus tehdä nelikaistainen sekaliikennetie, jossa on ajoratojen välissä joko pelkkä kaide tai kaiteellinen viherkaista. A-Insinöörien rakennussuunnittelun toimeksianto kattaa noin 20 kilometrin osuuden Joutsenosta Imatralle.