Teräsrakenteissa pitää olla CE-merkki heinäkuussa

Kantavina rakenteina käytettäville teräs- ja alumiinikokoonpanoille sekä tuotejärjestelmille vaaditaan pakollista, EU-standardin mukaista CE-merkintää 1.7.2014. Ostajan kannalta tilanne on sekava, sillä myynnissä on sekä tuotteita, joita puuttuu CE-merkintä, vaikka se pitäisi olla, että tuotteita, joissa on harhaanjohtava tai jopa vilpillinen CE-merkintä. Lisäksi rakennusvalvonnat ovat tulkinneet Tukesin mukaan rakennustuoteasetusta ja yksittäisiä standardeja kirjavasti.

Tyhjillään olevien Ara-vuokra-asuntojen määrä kasvoi rajusti

Vähintään kaksi kuukautta tyhjillään olleita Ara-vuokra-asuntoja oli koko maassa 6800 vuoden 2013 lopulla. Määrä lisääntyi 25 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Samalla tyhjien asuntojen osuus Ara-kannasta nousi 1,3 prosentista 1,6 prosenttiin. Tiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) asuntomarkkinakatsaukseen, jota varten tehtyyn kyselyyn vastasi 282 kuntaa Manner-Suomen 304 kunnasta.

Helsinki, Espoo ja Porvoo lähtivät mukaan eurooppalaiseen korjausrakentamisen hankkeeseen

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi eurooppalaista, energiatehokasta korjausrakentamista edistävää hanketta, jossa luodaan kriteerit ja ohjeet siihen, miten rakennuksesta saa korjaamalla lähes nollaenergiarakennuksen. Samalla osoitetaan lähes nollaenergiakorjauksen hyödyt ja kannattavuus perinteiseen korjaamiseen nähden. Suomesta hankkeessa ovat mukana Helsinki, Espoo ja Porvoo.

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi rajusti maaliskuussa

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä pomppasi kuluvan vuoden maaliskuussa peräti 30 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,0 miljoonalle kuutiometrille. Tammi-helmikuun vaisun lupakehityksen vuoksi koko ensimmäisen vuosineljänneksen lupakuutioiden kasvu vuoden takaiseen verrattuna jäi 4,3 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.