Teräsrakenneyhdistyksen toimitusjohtajaksi Janne Tähtikunnas

Teräsrakenneyhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Janne Tähtikunnas, DI,  Espoosta. Tähtikunnas aloittaa työt Teräsrakenneyhdistyksessä varatoimitusjohtajana 12.toukokuuta. Toimitusjohtajan tehtäviä hän alkaa hoitaa elokuusta alkaen. Markku Leino jatkaa yhdistyksen palveluksessa vielä sovituissa asiantuntijatehtävissä syyskuulle saakka, jolloin hän jää eläkkeelle.

Lvi-urakointi jakautuu kahtia

Rakennuslehden vastikään tekemään Suurimmat 2013 -kyselyyn vastasi 25 talotekniikkaurakoitsijaa, joista 48 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen ja 52 prosenttia suurentuneen vuoteen 2012 verrattuna. Liikevaihdoltaan kolmen kärjessä vuonna 2013 olivat Caverion Suomi Oy (304 miljoonaa euroa), Lemminkäinen Talotekniikka Oy (221,9 miljoonaa) ja Are-konserni (165 miljoonaa). Neljänneksi ylsi EMC Talotekniikka 99,6 miljoonallaan.

Kireä kilpailu söi suunnittelutoimistojen tuloksia

Viime vuosi oli suunnittelu- ja konsultointialalla viides peräkkäinen matalasuhdanteen toimintavuosi Suomessa. Markkinatilanne pysyi epävakaana läpi vuoden, joskin erot konsultoinnin eri toimialojen välillä ja myös eri yritysten välillä olivat merkittävät.Vuodelle 2013 ominaista oli, että parhaiten kannattaneiden kymmenen suunnittelu- ja konsulttitoimiston liiketulosprosenttien keskiarvo pieneni 6,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ilmenee Rakennuslehden suunnittelu- ja konsulttitoimistoille tekemästä tulostietokyselystä.