Tarkastusviraston mukaan korjausavustukset olivat jopa haitallisia ja nostivat hintoja

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvostelee vuosien 2009–2010 elvytyskeinona käytettyä korjaamisen suhdanneavustusta, vaikka se lisäsikin rakennusalan työllisyyttä ja paransi lisääntyneen korjaamisen myötä asuntokannan laatua. VTV:n mukaan kiireessä valmisteltu avustus lähinnä vain nopeutti jo valmisteltuja hankkeita ja saattoi jopa haitata asunto-osakeyhtiöiden suunnitelmallista kiinteistöjen kunnossapitoa. Myös hinnat nousivat.

Rakentamisen konkurssien määrä pysyi ennallaan

Rakentamisen konkurssien määrä pysyi ennallaan kuluvan vuoden toukokuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan kuukauteen. Alalla pantiin vireille toukokuussa yhteensä 58 konkurssia. Luku oli vuotta aiemmin sama. Konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli yhteensä 383 henkeä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 309. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastoista.

Rossilahden potkut lykkääntyivät, Viitanen veti pois lakiesityksen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen veti pois hallituksen käsittelystä lakiesitysluonnoksen Ara-laista, jolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) muutettaisiin päällikkövirastoksi, Suomen Asuntovirastoksi. Ennakkoon julkaistun asialistan mukaan hallituksen piti käsitellä Ara-lakia tämän viikon torstain yleisistunnossa, mutta Viitanen pyysi vetämään asian pois hallituksen käsittelystä.