Kireä kilpailu söi suunnittelutoimistojen tuloksia

Viime vuosi oli suunnittelu- ja konsultointialalla viides peräkkäinen matalasuhdanteen toimintavuosi Suomessa. Markkinatilanne pysyi epävakaana läpi vuoden, joskin erot konsultoinnin eri toimialojen välillä ja myös eri yritysten välillä olivat merkittävät.Vuodelle 2013 ominaista oli, että parhaiten kannattaneiden kymmenen suunnittelu- ja konsulttitoimiston liiketulosprosenttien keskiarvo pieneni 6,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ilmenee Rakennuslehden suunnittelu- ja konsulttitoimistoille tekemästä tulostietokyselystä.

Mahdollisuudet muuttaa mökille vaihtelevat

Mahdollisuudet muuttaa pysyvästi asumaan mökille vaihtelevat eri puolilla maata. Suomen Akatemian tutkimuksesta ilmenee, että muuttohaluja on enemmän kuin niitä pystytään toteuttamaan. Tutkimuksen mukaan osasyy tähän on hallintokäytäntöjen sekavuus ja erilaisuus eri puolilla Suomea. Suurimmaksi ongelmaksi paljastui, ettei mökille muuttavalla ole etukäteen varmuutta siitä, miten prosessi etenee.

Tanskalaiskonserni vahvisti otettaan Suomen suunnittelumarkkinoihin

Ramboll Finland vahvisti strategiansa mukaisia toimialoja ostamalla merkittävän osan Pöyryn kiinteistö- ja projektinjohtoliiketoiminnasta. ”Tämä oli emon investointi Suomeen. Meillä ei juuri nyt ollut kassassa kauppasumman verran irrotettavaa. Toki me maksamme vuosittain osinkoa emolle”, Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Moilanen kertoo. Ramboll-konsernin omistaa säätiö.

Työt ulkomailla kiehtovat rakennusalan yliopisto-opiskelijoita

Työ ulkomailla kiinnostaa opiskelijoita, kertoo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille suunnattu opintokysely. Vastaajista 73 prosenttia on kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla jossain vaiheessa. Vajaan neljänneksen mielestä kotimaan työmarkkinoiden riittävät.

SRV paransi tulostaan

SRV:n 4,4 miljoonan euron liikevoitto tammi-maaliskuulta oli yli kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna, vaikka liikevaihto laski samalla 13 prosenttia 139 miljoonaan euroon. Tilauskanta kasvoi viidenneksen 880 miljoonaan euroon. ”Olemme näissä oloissa keskittyneet kannattavuuden parantamiseen. Taustalla on määrätietoinen keskittyminen korkeamman jalostusarvon hankkeisiin, joissa SRV:n omakehitteistä osuutta on voitu kasvattaa”, SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen kertoo.

Työturvallisuusviikko huipentuu johdon tarkastuskierroksiin

Rakennusteollisuus RT järjestää koko alan yhteisen työturvallisuusviikon ensimmäistä kertaa 5. – 9. toukokuuta 2014. Viikko painottuu erityisesti yritysjohdon ja johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden tärkeään rooliin työtapaturmien ehkäisemisessä. Samalla halutaan saada pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat yhdessä miettimään turvallisia toimintatapoja.

Rata-allianssi voitti työmaakilpailun

Rakennuslehden kutsuma raati valitsi Vuoden Työmaaksi 2012 Liikenneviraston ja VR Trackin Lielahti-Kokemäki-allianssihankkeen. Reilun sadan miljoonan euron hankkeessa peruskorjataan 90 kilometriä pitkä rataosuus sekä rakennetaan muun muassa neljä uutta siltaa ja poistetaan kymmenen tasoristeystä. Tilaaja ja päätoteuttaja muodostivat yhteisen organisaation hankkeen eteenpäin viemiseksi.