Sähköasentajien tekemät virheet lisääntyneet

Vakavien sähköasennusvirheiden määrä on kasvussa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vuoden 2013 valvontatilastojen mukaan. Lisäksi yhä useampi sähkötapaturma on aiheutunut sähköasentajan omavaltaisesta toiminnasta, jossa työtä on tehty tietoisesti riskialttiilla ja kielletylläkin tavalla. Virhelistalta on löytynyt esimerkiksi jännitteisiä schukon suojausliuskoja ja lieden runkoja.

Teräsrakenteissa pitää olla CE-merkki heinäkuussa

Kantavina rakenteina käytettäville teräs- ja alumiinikokoonpanoille sekä tuotejärjestelmille vaaditaan pakollista, EU-standardin mukaista CE-merkintää 1.7.2014. Ostajan kannalta tilanne on sekava, sillä myynnissä on sekä tuotteita, joita puuttuu CE-merkintä, vaikka se pitäisi olla, että tuotteita, joissa on harhaanjohtava tai jopa vilpillinen CE-merkintä. Lisäksi rakennusvalvonnat ovat tulkinneet Tukesin mukaan rakennustuoteasetusta ja yksittäisiä standardeja kirjavasti.

Tyhjillään olevien Ara-vuokra-asuntojen määrä kasvoi rajusti

Vähintään kaksi kuukautta tyhjillään olleita Ara-vuokra-asuntoja oli koko maassa 6800 vuoden 2013 lopulla. Määrä lisääntyi 25 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Samalla tyhjien asuntojen osuus Ara-kannasta nousi 1,3 prosentista 1,6 prosenttiin. Tiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) asuntomarkkinakatsaukseen, jota varten tehtyyn kyselyyn vastasi 282 kuntaa Manner-Suomen 304 kunnasta.