Ilmoitus Yksi kommentti

Destia rakentaa Savonlinnaan Suomen suurimmat betonisillat

Destia toteuttaa valtatie 14 Savonlinnan hankekokonaisuutta, jossa syväväylä siirtyy Laitaatsalmeen. Hankkeeseen kuuluu valtateiden- ja katujen rakentamista sekä vesiväylien ruoppausta.

Valtatie 14:n kupeessa ahkeroi Destian johdolla eri työvaiheisiin erikoistuneita alihankkijoita. He toteuttavat Liikenneviraston tilaaman 30 miljoonan euron arvoisen siltaurakan teline-, muotti- ja valutyöt sekä raudoitukset.

Savonlinnaan Laitaatsalmen kohdalle rakennetaan kahta noin 500 metrin pituista betonisiltaa. Näistä ensimmäinen, eteläisen Laitaatsalmen S2B-betonisilta valmistui syksyllä 2017. Kahdesta maatuesta ja kuudesta pilarista muodostuvan sillan päälle valettiin myöhemmin noin 14 miljoonaa kiloa painava betonikansi.

– On se huimaa, että reilussa vuodessa rakennamme Suomeen maan suurimman jännitetyn betonisillan, tiivistää Destian työmaapäällikkö Aki Loikkanen.

Siltojen valmistumisen myötä Savonlinnan tieliikenne sujuvoituu, kun nykyinen Kyrösalmen nostosilta Olavinlinnan vieressä jää pois käytöstä ja laivaliikenne saadaan siirrettyä turvallisemmalle reitille Laitaatsalmeen. Sillan alituskorkeudeksi tulee 24,5 metriä. Sen alta mahtuvat kulkemaan suuretkin sisävesilaivat.

Syksyllä liikenteelle avattu eteläinen S2B-betonisilta on 13 metriä leveä. Se koostuu kahdesta ajokaistasta sekä kevyen liikenteen väylästä. Tänä vuonna valmistuva Laitaatsalmen pohjoinen S2A-betonisilta käsittää kaksi ajokaistaa ja on leveydeltään 9 metriä.

Aki Loikkanen toteaa, että tuplasiltaurakan mittakaavan tajuaa oikeastaan vasta paikan päällä työmaalla, vaikka tietomallinnettuja siltasuunnitelmia on tutkailtu toimistossa tietokoneiden ruudulta ja paperitulosteina moneen kertaan. On tehty laskelmia, arvioitu lujuuksia ja suunniteltu, miten projekti tullaan viemään käytännössä läpi.

– Pelkästään tämän eteläisen sillan yksi, noin 360 kuution kokoinen betonoitu välituki vastaa yhtä pienehköä siltaa, Loikkanen kuvailee.

Elokuussa 2016 alkanut urakka on edennyt suunnitelmien mukaan ja pysynyt hyvin aikataulussaan. Alkuvaiheessa työntekijöitä oli enemmän toimistossa suunnittelupöydän ääressä kuin itse työmaalla, mutta kun työt pääsivät vauhtiin hankkeella, alkoi säpinä myös työmaalla. Parhaimmillaan työntekijävahvuus oli noin sata, kun eteläistä siltaa valettiin.

Lue lisää tuplasillasta

 

 

 

 

 

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia