”… As Oy Helsingin Jokerinraitti 227Asia/16Oikaisuvaatimus, rakennuslupapäätös 9.7.2019 § 387 …” Several hits in the PDF (Page 4, 11, 42, 45, 47, 50, 52, 54, …)

Kirjoittaja(t)

0626 37 00099 HELSINGIN KAUPUNKIHelsinki 58FaksiAlv.nro kaupunkiymparisto@hel.fihttps://www.hel.fi/FI02012566 226Asia/15Rakennuslupa, 8…

, 8 kerroksinen asuinkerrostalo, 38313/7, Hattelmalantie 2, As Oy Helsingin Jokerinraitti 227Asia/16Oikaisuvaatimus,…