”… erkanevien talohaarojen sijainti tulee selvittää rakennuslupahakemuksen yhtey- dessä.”

Kirjoittaja(t)

puhdistamolle.

puhdistamolle. Myöskään vie- märin tarkka sijainti ei ole tiedossa, eikä näy asemakaavan pohjakar- tassa. Runkovesijohdon, runko-…