”Rakennuslupahakemuksessa ei ole esitetty rakennuksen varusteiksi vesi- …”

Kirjoittaja(t)

teollisuustontti.

. Oikaisuvaatimuksessa kiinnitetään huomiota myös jätevesien käsittelyyn. Rakennuslupahakemuksessa ei ole esitetty rakennuksen…