”Rakennuslupahakemuksessa ei ole esitetty rakennuksen varusteiksi vesi- …”

Kirjoittaja(t)

teollisuustontti.

teollisuustontti. Hänen mukaan siellä säilytetään työkoneita ja autoja. Rakennuslupa on myönnetty kylmälle hallille, jossa hakijan…