”Rakennusluvat alueella voidaan myöntää suoraan hyväksytyn yleiskaavan pohjalta.”

Kirjoittaja(t)

vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osal- ta voimassa olevat yleiskaavat.

lisärakentamisen mahdollisuudet Syvänniemen kyläalueella. Rakennusluvat alueella voidaan myöntää suoraan hyväksytyn…