”… Rakennustoimenpide Tilapäisen koulurakennuksen rakentaminen sekä aloittamisoikeus …” Several hits in the PDF (Page 1, 4)

Kirjoittaja(t)

varattava talvikaudella veneiden säilytykseen Pääsuunnittelija Rauhalammi Antti Miika Sakari arkkitehti Arkkitehtitoimisto Rauhalammi oy…

5 vuoden määräajaksi sijoittuen yleiselle pysäköintialueelle. Rakennuslupaa haetaan maankäyttö- ja rakennuslain…