”… toteutussuunnittelu on käynnissä ja hankkeen rakennuslupahakemus teh- dään marraskuussa.”

Kirjoittaja(t)

47 Osastopäällikön katsaus Kurikan kaupungin hallinto on vuoden kolmannen neljänneksen aikana siirtynyt Kurikan kes- kustaan osoitteeseen…

hankkeen rakennuslupahakemus teh- dään marraskuussa. Urakoiden tarjouspyynnöt julkaistaan suunnittelun valmistuttua. Jalasjärven…