”Vireillä olevan asemakaavamuutoksen mukaiset pysäköintijärjestelyt on muutettava uuden …”

Kirjoittaja(t)

ja ympäristölautakunta päättää myöntää MRL 171 §:n nojalla poikkeamisen.

päättää myöntää MRL 171 §:n nojalla poikkeamisen. Rakennusluvan hakemiselle on erityiset edellytykset. Ehdot: 1)…