Rakennusliike Jatke sai uuden pääomistajan sekä toimitusjohtajan

Rakennusneuvos Juhani Pousi on ostanut Kari Grönforsin enemmistöosuuden rakennusliike Jatke Oy:stä. Grönfors perusti Jatkeen viime vuonna ostettuaan Oka Oy:n Turun aluetoiminnan yhdessä Timo Mikkolan kanssa. Yritysjärjestelyn myötä Jatke avaa pääkonttorin Kouvolaan ja saa uuden vetäjän. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Esa Eloranta on toiminut aiemmin yli kymmenen vuotta Okan saneerausyksikön johtajana.