Analyysi: Puurakentaminen on liian kallista, siksi sen edistämisessä siirryttiin pakkoon

Vuodesta 1994 asti jokainen hallitus on edistänyt puukerrostalorakentamista. Saavutukset ovat jääneet kauaksi tavoitteista, vaikka jopa energiamääräyksiin puu sai helpotuksia. Siksi uusiksi keinoiksi on otettu kaavoitus- ja rakentamislaki, joka ohjaa puun käyttöön, sekä julkiselle rakentamiselle asetetut tavoitteet puurakentamisen lisäämiselle.