Kreaten ympäristöpäällikkö Sami Häkkisen ja kiertotalousjohtaja Tuomo Joutsenojan mukaan kierrätyksen ja uusiokäytön avulla rakennetaan ympäristöllisesti kestävämpää infraa. Samalla saavutetaan myös kustannus- ja aikataulusäästöjä. Kuva: Jouni Ranta
Ilmoitus

Aktiivisella otteella kestävää infraa

Infrarakentamisen ympäristörasitusta voi keventää roimasti fiksulla ennakkosuunnittelulla, tehokkaalla logistiikalla sekä hyödyntämällä uusio- ja kierrätysmateriaaleja. Lisäetuna ovat aikataulu- ja kustannussäästöt. Ympäristöasioissa omalla aktiivisuudella ja pienilläkin teoilla on iso merkitys.

Kirjoittaja(t)

Kreaten Vantaalla sijaitsevan kiertotalousalueen portista käy arkisin tasainen virta, kun lähinnä pääkaupunkiseudun rakennustyömailta kertyvää ylijäämämaata, louhetta ja betonimursketta kuljetetaan Tikkurilantielle välivarastoitavaksi ja jalostettavaksi seuraavaan työkohteeseen.

Ensisijaisena tavoitteena on, että materiaalit hyödynnetään joko suoraan paikan päällä tai jollain lähialueen työmaalla ilman välivarastointia.

Kreaten kiertotalousjohtaja Tuomo Joutsenojan mukaan kiertotalous on tullut olennaiseksi osaksi infrarakentamista. Sen avulla pudotetaan päästöjä, kevennetään hiilijalanjälkeä ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

”Käytännössä kiertotalous on jollain tavoin mukana jokaisessa rakennushankkeessamme. Esimerkiksi erilaisten betonimurskeiden, tuhkan, rengasleikkeiden, vaahtolasin ja monien muiden korvaavien uusiotuotteiden käyttö lisääntyy jatkuvasti. Samalla kaatopaikoille päätyy entistä vähemmän käyttökelpoista maa- ja kiviainesta”, Joutsenoja toteaa.

Yhteistyöllä ympäristö huomioiden

Vaikka suunta on oikea, riittää ympäristöarvojen huomioimisessa hankkeen suunnittelusta rakentamiseen edelleen parannettavaa.

Ympäristöpäällikkö Sami Häkkisen mukaan yksi keskeinen kehityskohde ovat vaihtoehtoisten materiaalien ohella kuljetukset sekä pitkälti dieselkäyttöinen auto- ja konekanta, jossa toki hyödynnetään jo nyt mm. biopolttoaineita.

”Esimerkiksi maamassojen kuljetusmatkat voivat olla edelleen pitkiä ja niiden optimointi haastavaa. Yhdestä yhteisestä maamassojen digitaalisesta markkina-alustasta olisi tässä kohtaa iso etu kaikille alan toimijoille”, Häkkinen toteaa.

Kaksikko painottaakin, että jokainen pienikin ympäristöteko vie asioita eteenpäin ja tekee rakentamisesta kestävämpää. Avainasemassa on kuitenkin koko toimintaketjun yhteinen halu löytää ympäristön huomioivia ratkaisuja, joita myös rakentaja voi edistää omalla aktiivisuudellaan.

”Aina ei tarvita suurta kiertotaloushanketta, että voi edistää kiertotaloutta ja luontoarvoja. Mitä enemmän rakentamisen ketjusta löytyy ratkaisuhakuista asennetta ja yhteistä suuntaa, sitä enemmän saadaan myös aikaiseksi”, Joutsenoja kannustaa.


Arjen tekoja Kreaten työmailla

Veturitie ja ratapihakorttelit: Helsingin kaupungin rakennushankkeessa käytetään tiukkojen päästöluokkavaatimusten työkoneita, uusiutuvaa dieseliä ja sähköä sekä hiilivapaata energiaa ja sähköä. Kreaten aloitteesta paalulaattojen rakentamisessa käytettiin vähähiilistä betonia. Veturitien sillasta purettu betonimurske jatkojalostetaan hankkeella ja hyödynnetään teiden rakenteissa paikan päällä. Maa-aineksia tuodaan myös läheiseltä Kulttuurikasarmin työmaalta, mikä lyhentää kuljetusmatkoja ja vähentää neitseellisen maa-aineksen tarvetta.

Tavara-asema ja Pispalan haulitorni: Kreate on ollut mukana säilyttämässä vanhaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa siirtämällä Tampereen tavara-aseman ja ennallistamalla Pispalan haulitornin. Kreate siirsi Tampereen tavara-aseman tunkkaustekniikalla uuden tielinjauksen alta. Asema avataan tammikuussa 2023 kaikille avoimena tapahtumakeskuksena.

Mäntsälän Hirvihaaran Ampumaurheilukeskuksen suojavalli: Ympäristöluvan mukaisesti rakennettavan suojavallin pinta-ala vastaa 12 jalkapallokenttää ja sen rakentamiseen kuluu noin kymmenen eduskuntatalollista materiaalia. Kreate rakentaa suojavallin lähes kokonaan uusiomateriaaleista. Hanke tarjoaa samalla mahdollisuuden skaalata tutkittuja ja testattuja kierrätysratkaisuja tie- ja pohjarakentamiseen.

Klaukkalan ohikulkutie: Kreaten aloitteesta hankkeen louhintamääriä pienennettiin ja rakentamisessa syntyneet maa- ja kiviainekset hyödynnettiin valtaosin työmaalla. Tämä vähensi kuljetuksia, ruuhkia ja ympäristöhaittoja sekä kutisti hankkeen kustannuksia. Tie avautui liikenteelle marraskuussa 2020 eli lähes vuoden etuajassa.

Lillholmenin läppäsilta: Vanhan sillan käyttökelpoiset materiaalit sekä osa vanhan sillan rakenteista käytettiin uudella sillalla muun muassa tien- ja päätypenkereiden rakentamisessa. Vanha ponttonisilta kierrätettiin Kreaten seuraavalle siltatyömaalle Paraisilla, jonne se jää töiden valmistuttua palvelemaan satama-asiakkaita.


Kreate

  • Vaativaan infrarakentamiseen erikoistunut kotimainen pörssiyhtiö
  • Tarjoaa rakentamisen ratkaisut siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin
  • Työllistää noin 450 henkilöä
  • Liikevaihto 238 miljoonaa euroa

www.kreate.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi