Jyrki Metsolan mukaan digitaalinen kaksonen on luonnollinen jatke jo yleisesti käytetyille tietomalleille. Niiden hyödyntäminen rakennuksen koko elinkaaren ajan palvelisi rakennussektoria samalla tavoin kuin valmistavaa teollisuutta. Kuvat: Cadmatic Oy
Ilmoitus

Datan hallinta on pian arkipäivää myös rakennusalalla

Dataan pohjaava suunnittelu ja tietomallintaminen ovat jo arkipäivää rakennusalalla, ja seuraavana askeleena pitäisi olla digitaalisen kaksosen hyödyntäminen rakennuksen valmistuttua. Kun rakennuksen virtuaalista vastinetta täydennetään reaaliaikaisesti käytöstä ja toiminnasta kertyvällä tiedolla, saadaan kustannussäästöjä ja lisäarvoa muun muassa rakennuksen kunnossapitoon sekä korjausten ja huoltojen suunnitteluun.

Kirjoittaja(t)

Data-driven design eli tiedolla ohjattu suunnittelu tekee nyt läpimurtoa myös rakennusalalla. Samalla data ja sen hallinta on noussut yhdeksi toimialan keskeisistä puheenaiheista, toteaa 3D-pohjaisia suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistoja kehittävän Cadmaticin rakennustoimialan johtaja Jyrki Metsola.

”Tietomallintamisesta puhuttaessa on yhä selvemmin oivallettu, mitä BIM-lyhenteessä oleva i-kirjain eli information tarkoittaa. 3D-mallintamisen ohella tuotetaan ja jalostetaan kaikkea tietoa, mikä kohteeseen liittyy”, Metsola kertoo.

”Tavoitteena on, että tieto tarvitsee syöttää järjestelmään ja mallintaa vain kerran, minkä jälkeen sitä päivitetään ja täydennetään aina tarpeen tullen”, hän selvittää.

Metsolan mukaan seuraava kehitysaskel eli digitaalinen kaksonen on luonnollinen jatke jo yleisesti käytetyille tietomalleille. Niiden hyödyntäminen rakennuksen koko elinkaaren ajan palvelisi rakennussektoria samalla tavoin kuin valmistavaa teollisuutta.

Lisää tehokkuutta ja laatua koko ketjuun

Cadmatic on tunnettu ohjelmistokumppani rakennus-, meri- ja laitosteollisuudessa. Samalla se ollut kokemuksensa ja referenssiensä myötä tärkeä ponnahduslauta rakennusalan toimijoille datapohjaisen suunnittelun ja digitaalisen ylläpidon maailmaan.

Metsolan mukaan tiedolla ohjattu suunnittelu on ollut Cadmaticin filosofia alusta lähtien. Esimerkiksi yhtiön sähkö- ja automaatiosuunnitteluun kehitetty CADMATIC Electrical -ohjelmisto perustuu vahvasti siihen, että projektin kaikki suunnitteludata on yhdessä keskitetyssä tietokannassa.

”Sähkökomponenteilla on tietty määrä esiintymiä 3D-malleissa ja kaavioissa, mutta kaikki tieto on yhdessä paikassa. Kun yksittäisen komponentin tieto jalostuu suunnittelun aikana, se tarvitsee muuttaa vain yhdessä paikassa, jonka jälkeen se päivittyy automaattisesti kaikkiin esiintymiin. Tämä on selvästi entistä tehokkaampi ja suunnittelun laatua edistävä toimintatapa. Se toimii hyvänä pohjana digitaaliselle kaksoselle, kunhan rakentamisvaiheessa tehdään asiat oikein”, Metsola kertoo.

Tiedolla ohjattu suunnittelu on ollut Cadmaticin filosofia alusta lähtien. Se tarjoaa merkittäviä etuja myös rakennusalalle.

Ministeriö mukana vauhdittajana

Suunnitteluohjelmistosta riippumatta esimerkiksi IFC-muotoisena tuotetun tiedon on oltava vakiomuotoista, jotta sitä voidaan lukea koneellisesti. Suomessa tämä vakiointityö on jo käynnissä RAVA2-kehityshankkeessa.

”Onneksi myös ympäristöministeriö on tullut mukaan projektiin, sillä asian edistäminen vaatii vahvaa johtajuutta. Esimerkiksi Virossa valtio on ottanut keskeisen roolin tietomallintamisen edistämisessä, ja tuloksia on jo nähtävissä”, Metsola toteaa.

Samalla hän muistuttaa, että koneluettavuus on noussut keskeiseksi teemaksi myös MRL:n uudistusprosessissa. Tavoitteena on, että tietomalleja voitaisiin hyödyntää jo rakennuslupaprosessissa ja tiettyjä tarkastuksia automatisoida. Lisäksi tähtäimessä on valtakunnallinen tietomalliarkisto tai -rekisteri, jonne tallennettaisiin suunnittelu- ja toteumamallit.

Haasteet ovat ratkaistavissa

Vaikka digitaalisista kaksosista on puhuttu viime vuosina paljon ja ne ovat valmistavassa teollisuudessa jo arkinen työkalu, on niiden käyttöönotto edennyt rakennusalalla nihkeästi.

Metsolan mukaan esteet ovat kuitenkin poistettavissa.

”Esimerkiksi Granlundin taannoisessa Building Digital Twins -kyselytutkimuksessa mainittiin esteiksi muun muassa se, että piirustukset tai mallit eivät pysy ajan tasalla rakennuksen elinkaaren aikana. Myös tietomallinnuksen avoimen standardoinnin pitäisi vielä kehittyä”, hän toteaa.

”Meillä Cadmaticilla on kuitenkin jo pitkä kokemus teollisuussektorin Digital Twin -toimituksista. Ohjelmistomme avulla esimerkiksi paperitehdas voi hallita kaikkea tehtaan prosessiin liittyvää dataa yhden 3D-käyttöliittymän kautta. Sama on toteutettavissa myös rakentamisessa”, Metsola vakuuttaa.


CADMATIC OY

  • Kehittää 3D-pohjaisia suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistoja rakennus-, meri- ja laitosteollisuudelle
  • Perustettu 1985 Turussa
  • Liikevaihto 28,3 milj. euroa
  • Henkilöstöä 260
  • Yli 6000 asiakasorganisaatiota 60 maassa
  • www.cadmatic.com

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi