Isommilla rakennustyömailla kertyy eristeiden hukkapaloja nopeasti useita kuutioita, mikä tuottaa rakentajille myös ylimääräisiä siivous-, kuljetus- ja jätekustannuksia. Kuvat: Finnfoam Oy.
Ilmoitus

Eristetähteet talteen ja uusiotuotteiksi

Kierrätys ja materiaalihukan minimointi on päivän sana myös rakennustyömailla. Kotimainen eristevalmistaja Finnfoam kantaa kortensa kekoon kierrättämällä työmailla syntyvät leikkuutähteet ja hukkapalat palo- ja äänieristelevyjen raaka-aineena. Keräys on käynnistynyt Etelä-Suomen kasvukeskuksissa ja laajenee asteittain myös muualle Suomeen.

Kirjoittaja(t)

Rakennus- ja remonttityömailla syntyy päivän mittaan monenlaista jätettä. Takavuosina ne lensivät usein surutta suoraan sekajätelavoille, mutta nykyisin työmailla on lajiteltava erikseen muun muassa pahvit, metallit, kyllästämätön puujäte, muovit sekä betoni- ja tiiliaines.

Osa materiaaleista päätyy lajittelun jälkeen uusiokäyttöön, mutta jätettä on yhä riittämiin myös polttolaitosten energianlähteeksi. Se on usein suuntana myös rakennustyömaan muovijätteellä, jota syntyy pakkausmateriaalien ohella mm. muovieristeistä ja niiden leikkuutähteistä.

Määrät voivat olla eristeiden osalta varsin merkittäviä, sillä esimerkiksi perinteisille Finnfoam-eristelevyille laskettu leikkuuvara eli hukka on keskimäärin 10 prosentin luokkaa. Isommilla kerrostalotyömailla hukkapaloja kertyy nopeasti useita kuutioita, mikä tuottaa rakentajille myös ylimääräisiä siivous-, kuljetus- ja jätekustannuksia.

Leikkuupalat talteen jo työmaalla

Tilanteen korjaamiseksi eristevalmistaja Finnfoam käynnisti keväällä muovieristejätteiden keräyksen, jonka suosio on ollut yllätys. Yhtiö toimittaa eristelevytoimitusten yhteydessä työkohteeseen asianmukaiset FF-kierrätyssäkit, joihin levyjen leikkauksesta jäävät hukkapalat voi laittaa saman tien. Näin ne pysyvät puhtaina eivätkä leviä ympäri työmaatonttia.

Rautakaupoista ja työmailta FF-kierrätyssäkit matkaavat logistiikka- ja jätehuoltokumppanien matkassa takaisin Finnfoamin tehtaalle Saloon, jossa jäte hyödynnetään uuden FF-SILENT-nimisen paloeristys- ja alustalevyn raaka-aineena.

Vastaava kierrätys onnistuu myös pientalo- ja omakotirakentajilta. He voivat toimittaa ylijäämäpalat rautakauppoihin, joissa FF-kierrätyssäkkejä on tai hakea säkin rautakaupasta ja palauttaa sen sinne täytenä takaisin, josta säkki kuljetetaan takaisin Finnfoamin tehtaalle.

Finnfoamin keväällä käynnistämä eristejätteenkeräys on ollut menestys. Yhtiö toimittaa keräyssäkit työmaalle, josta ne matkaavat täysinä takaisin Salon tehtaalle.

Selvää säästöä myös työmaalla

Kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoman mukaan kierrätysjärjestelmä on heille paitsi raaka-ainelähde myös tärkeä osa yhtiön ympäristövastuuta.

”Ympäristöseikat, materiaalihukan minimointi ja kierrätys ovat asioita, joihin olemme kiinnittäneet huomiota alusta asti. Jo 30 vuotta kaikki levyjen valmistuksessa syntyvä työstöjäte ja sekundalevyt ovat kiertäneet omassa tuotannossamme takaisin raaka-aineeksi. Tämä onkin luonteva askel eteenpäin: miksi viedä hyvää raaka-ainetta poltettavaksi, kun sen voi hyödyntää uusissa tuotteissa”, Erävuoma muistuttaa.

Muovieristeiden käyttö kasvaa voimakkaasti niiden kestävyyden, homehtumattomuuden, päästöttömyyden ja kosteusteknisen toimivuuden ansiosta. Vääjäämättä etenevä ilmastonmuutos, alati haastavammat rakennuspaikat sekä rakennusten kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset lisäävät nekin muovieristeiden menekkiä.

Käytön kasvaessa lisääntyvät luonnollisesti myös leikkuutähteet, mikä ei kuitenkaan enää ole ongelma. Erävuoman mukaan asia on tiedostettu työmailla jo vuosia sitten, mutta kukaan ei ole aiemmin ottanut siitä kunnollista koppia.

”Meille tämä istuu luontevasti, sillä kuljetusketju oli jo osaksi valmis ja tätä kautta saamme hyvää raaka-ainetta omaan tuotantoomme. Rakentajat puolestaan säästävät jätemaksuissa, työmaat pysyvät siistimpinä ja rakentamisen ympäristökuormitus kevenee”, Erävuoma listaa.

Tulossa myös uusia kierrätysinnovaatiota

Kierrätyspalvelu painottuu aluksi Etelä-Suomen kasvukeskuksiin eli Helsingin, Tampereen ja Turun työmaille.  Säkkeihin kelpuutetaan myös muiden valmistajien EPS-, XPS- ja PIR-eristeiden jätettä.

Kierrätetty eristemateriaali rouhitaan täyteaineeksi keraamipohjaiseen FF-SILENT -levyyn, joka toimii ääneneristeenä, palosuojauksena ja myös katemateriaalin alustana esimerkiksi loivemmilla katoilla.

Finnfoam-konsernin kiistaton päätuote on edelleen keltainen Finnfoam-lämmöneristelevy, joka on tuttu näky rakennustyömailla ympäri Suomea. Käyttökohteita riittää routaerityksestä aina yläpohjaan ja kattorakenteisiin saakka.

Jatkuvan tuotekehityksen myötä myös FF-PIR -polyuretaanieristeiden repertuaari ja tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet vauhdilla. PIR-eristeiden käyttö esimerkiksi kerrostalojen seinärakenteissa on kasvanut vauhdilla, niiden kosteusteknisen turvallisuuden ansiosta.

”Uusi FF-SILENT on tiukan tuotekehityksen tulos ja seuraavia on jo kehitteillä. Tavoitteena on lisätä kierrätysraaka-aineiden käyttöä entisestään ja pienentää sitä kautta omaa, mutta myös työmaiden hiilijalanjälkeä”, Erävuoma painottaa.

Finnfoam Oy

  • Vuonna 1982 perustettu salolainen perheyritys
  • Liikevaihto noin 95 meur, henkilöstöä yli 200 (2018)
  • Päätuotteita Finnfoam (XPS), EPS- ja PIR-lämmöneristelevyt
  • Panostanut oman tuotekehityksen ohella vahvasti oman tuotannon energia- ja materiaalitehokkuuteen
  • Luopui ensimmäisenä eristevalmistajana HCFC-yhdisteistä tuotannon ponneaineena jo 1998
  • Käynnistänyt tänä vuonna eristejätteen keräyksen rakennustyömailta

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi