Sademäärien lisääntyessä on myös hulevesijärjestelmien kapasiteetti kovilla. Kuva: Uponor.

Fiksu hulevesijärjestelmä estää ympäristön pilaantumisen

Käsittelemättömät hulevedet kuljettavat haitta-aineita vesistöihin. Siksi haitalliset ainesosat on otettava talteen mahdollisimman aikaisin.

Kirjoittaja(t)

Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateet lisääntyvät. Samanaikaisesti kaupungistuminen kasvattaa vettä läpäisemättömien pintojen alaa. Kadut tulvivat, kun sadevesiviemärit eivät vedä.

Maanalaisten putkistojen kapasiteetti ei riitä, koska ne on rakennettu ja mitoitettu pääosin pienemmille virtaamille ja ennen ilmastonmuutosta. Putkistot ovat osa hulevesijärjestelmää, jonka ensisijainen tarkoitus on johtaa sadevedet pois teiltä, pihoilta, parkkipaikoilta ja muualta, minne vettä ei toivota.

Hulevesijärjestelmillä estetään myös vesien mukana kulkeutuvien haitta-aineiden pääsyä vesistöihin. Kun virtaamat kasvavat, hulevesijärjestelmien kyky pidätellä öljyjä, raskasmetalleja, muoveja ja muitta haitta-aineita heikkenee. Haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että hulevedet ovat teollistuneissa maissa merkittävin vesistöjen likaaja.

Minimointiin on monia keinoja

Hulevesien vesistöhaittoja voidaan kuitenkin minimoida monin tavoin.

”Haitta-aineet pitää ja kannattaa ottaa hulevesistä talteen mahdollisimman varhain”, Uponor Infran tuoteryhmäpäällikkö Ari Sillanpää sanoo.

Haitta-aineita kerätään muun muassa kaivojen hiekkapesiin, erottimilla ja vihernieluilla. Hulevesiä viivyttävät rakenteet, kuten viivytyssäiliöt ja -altaat, auttavat hallitsemaan virtaamaa. Hulevedet voi myös imeyttää mahdollisimman lähellä synnyinsijaa.

”Viivytysaltailla ja -säiliöillä hidastetaan hulevesiä niin, että viemärijärjestelmään tai purkupaikkaan purkautuu noin luonnontilaista aluetta vastaava virtaama. Mitä tasaisempi virtaama on, sitä helpompaa epäpuhtauksien poistaminen on.”

Kierrätysmuovi ja hukkapalat uusiokäyttöön

Tuotteiden lisäksi ympäristövastuu näkyy laajasti Uponorin toiminnassa. Yhtiö pyrkii uusiokäyttämään tuotannon hukan sekä käyttämään kierrätysmuovia raaka-aineena.

Tuotteet on suunniteltu helposti ylläpidettäviksi, ne valmistetaan mahdollisimman lähellä asiakasta ja toimitetaan valmiiksi asennettavina.

”Haluamme vähentää logistiikan aiheuttamaa ympäristökuormaa ja turhaa pakkaamista. Pyrimme toimimaan asiakkaan näkökulmasta kokonaistaloudellisesti tuotteen koko elinkaaren ajan”, Sillanpää sanoo.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi