Peabin työmailla on otettu kosteudenhallinta tosissaan. Yksi uusi käytäntö ovat viikoittaiset kosteudenhallintakierrokset. Kuva: Peab.

Kosteudenhallinta vaatii asennetta, osaamista ja tekoja

Koulutuksen, tekojen ja asennemuutoksen myötä rakennusalan työturvallisuus on parantunut selkeästi takavuosista. Samat metodit pätevät myös kosteudenhallintaan. Johda, seuraa ja puutu -periaate on johtoajatus myös kosteudenhallinnassa, sanoo Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto.

Kirjoittaja(t)

Rakentamisen teknologia ja materiaalit ovat kehittyneet viime vuosina pitkin askelin. Samalla markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka kohentavat rakentamisen laatua.

Myös kosteudenhallinnan eteen on tehty alalla hartiavoimin töitä, ja tietämystä on kerrytetty muun muassa ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoissa. Suuret säänvaihtelut sekä leudot ja märät talvet pakottavat tarttumaan kosteudenhallintaan entistä tarkemmin.

Kosteudenhallinta osaksi perusosaamista

Reilu vuosi sitten Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto tarttui tähän yleisesti suomalaisia rakentamisessa huolestuttavaan asiaan ja haastoi 14 suurinta rakennusliikettä mukaan kehittämään alalle yhdessä kosteudenhallinnan koulutusta. Kaikki rakennusyhtiöt vastasivat haasteeseen myönteisesti ja verkkokoulutuksen kehittäminen käynnistyi yhteistyössä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO:n kanssa.

Kosteudenhallinnan verkkokoulutus – eKosteus – on juuri lanseerattu. Peab on sitoutunut kouluttamaan koko henkilökuntansa kosteudenhallintaan ja tulee myöhemmin edellyttämään koulutuksen suorittamista myös aliurakoitsijoiltaan.

”Toivottavasti koulutuksen suorittamisesta saadaan alalla työskenteleville työturvallisuus- ja tulityökortin kaltainen perusvaatimus”, kommentoi Katajisto.

Vastuu jokaisella alan ammattilaisella

Peab haluaa toimia kunnon rakentamisen puolesta. Yhtenä keskeisenä teemana on ”Kerralla kuntoon.”

Katajiston mukaan teema sopii ohjenuoraksi myös kosteudenhallintaan: kaikessa tekemisessä korostetaan huolellisuutta ja vastuuta omasta työn laadusta.

Peabilla järjestetään vuosittain kosteudenhallinnan teemaviikko, jonka yhteydessä kerätään hyviä käytäntöjä ja tunnistetaan kehityskohteita. Teemaviikkojen pohjalta tehdään lisää linjauksia ja ohjeistuksia kosteudenhallintaan liittyen.

Tämän vuoden tammikuussa Peabin kaikilla työmailla käynnistettiin viikoittaiset kosteudenhallintakierrokset, joissa keskitytään vain ja ainoastaan kosteudenhallintaan. Kierroksella kirjataan havaintoja kosteudenhallinnan keskeisten osa-alueiden kriteeristöön perustuen.

Havaitut poikkeamat kirjataan tietokantaan, josta ne poistuvat vasta, kun kyseinen puute on korjattu ja kuitattu. Tietokanta antaa mahdollisuuden kosteudenhallinnan johtamiseen ja kehittämiseen käytännön tasolla.

”Ideana on pitkälti sama kuin työturvallisuutta kartoittavissa TR-mittauksissa. Tavoitteena on tehdä kosteudenhallinnasta aukoton kokonaisuus läpi koko ketjun ja selkeyttää vastuita. Työturvallisuuden tavoin se koskettaa jokaista projektissa työskentelevää”, toimitusjohtaja painottaa.

Uusin teko on Kuivaketju10-auditointi. Sillä varmistetaan, että kaikki kosteudenhallintaan liittyvät tehtävät on suoritettu. Peab sitoutui kyseiseen toimintamalliin omaperusteisissa kohteissaan jo syksyllä 2018 haastaessaan alan muut toimijat kosteudenhallintakoulutuksen kehittämiseen.

Kosteudenhallinnassa rima korkealla

Työmaalla päätöksiä tehdään faktojen ja tuoreiden mittaustulosten pohjalta. Monessa kohtaa rima on nostettu selvästi minimivaatimuksia korkeammalle.

Esimerkiksi lattiarakenteiden riittävä kuivuus päällystämistä varten varmistetaan yhdessä tilaajan kanssa. Pinnoituspäätöksen liitteeksi tulee aina kosteusmittauspöytäkirja.

Kosteusmittaukset tehdään jokaisesta huoneistosta sekä märkä- että kuivatilasta. Myös vanhojen rakenteiden kosteuspitoisuudet selvitetään aukottomasti ennen valu- tai päällystystöiden aloittamista.

”Mittauksista vastaa aina ulkopuolinen asiantuntijataho. Näin varmistetaan mittausten laatu ja puolueettomuus”, Katajisto painottaa.

Asenne ratkaisee

Katajisto kertoo, että kosteudenhallinnan haasteet on alalla hyvin tunnistettu ja monet toimet jo käynnissä. Hän korostaakin, että asenne ratkaisee. Olennaista on sitoutua rakentamaan kunnolla, eikä ”sutta ja sekundaa” yksinkertaisesti hyväksytä.

”Tavoitteena on, että kosteudenhallintaan opitaan suhtautumaan yhtä vakavasti kuin työturvallisuuteen. Laiminlyöntejä ei sallita ja puutteisiin tartutaan välittömästi. Viime kädessä kaikki lähtee jokaisen omasta ammattiylpeydestä. Teen työt niin hyvin kuin osaan ja jos jokin asia arveluttaa, kysyn neuvoa”, Katajisto tiivistää.


Kosteudenhallinta PeabiLLa

  • eKosteus-koulutus koko henkilöstölle
  • Kosteudenhallinnan teemaviikot
  • Kuivaketju10-auditointi
  • Viikottaiset kosteudenhallintakierrokset työmailla
  • Kosteusmittaukset jokaisesta huoneistosta sekä kuiva- että märkätilasta
  • Kosteusmittauksista vastaa aina ulkopuolinen asiantuntija

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi