”Tavoitteena on luoda kosteudenhallintaan joustava verkkokoulutus, joka palvelisi eri kieliversioina myös ulkomaista työvoimaa”, Peab Suomen toimitusjohtaja Mika Katajisto kertoo. Kuva: Liisa Takala.
Ilmoitus

Kosteudenhallintakortti kuuluisi jokaisen rakentajan taskuun

Rakennusalalla on parannettu työturvallisuutta määrätietoisin askelin. Vastaavaan olisi Peabin toimitusjohtajan Mika Katajiston mukaan tähdättävä myös kosteudenhallinnassa, johon yhtiö on ollut käynnistämässä kosteudenhallintakortin kehittämistä. Tavoitteena on, että siitä tulisi työturvallisuuskortin kaltainen perusvaatimus jokaiselle alalla työskentelevälle.

Kirjoittaja(t)

Ammattiylpeydellä ja kerralla kuntoon.

Siinä sanapari ja periaate, jota tänä vuonna 60-vuotisjuhliaan viettävän rakennusyhtiö Peabin Suomen toimitusjohtaja Mika Katajisto korostaa aina, kun puhe kääntyy rakentamiseen.

Samaan filosofiaan perustuu myös yhtiössä käynnistetty kehitysprojekti, jonka tavoitteena on parantaa kosteudenhallintaan liittyvää osaamista organisaation kaikilla portailla ja myös alihankintaverkostossa.

”Viime vuonna Taloustutkimuksella teettämässämme tutkimuksessa yli 60 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että rakennusalan maine ja laatu ovat rapistuneet pahasti. Keskeisiksi syiksi mainittiin rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat. Siinä oli riittävästi perusteita tarttua tuumasta toimeen”, Katajisto toteaa.

Yhtenä kannustajana oli Katajiston mukaan asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka peräsi rakentajilta enemmän ammattiylpeyttä ja patisti koko toimialaa tarttumaan laadussa, kosteudenhallinnassa ja homeongelmissa härkää sarvista.

”Tämä istui hyvin omaan Kunnon rakentaja -strategiaamme, jossa korostetaan aivan samoja asioita: ammattiylpeys, kerralla kuntoon ja kosteudenhallinta”, Katajisto kertoo.

Kosteudenhallinnan ajokortti kaikille

Kosteudenhallinta ja siihen liittyvän osaamisen lisääminen onkin ollut Peabissa yksi viime vuosien kehitysteemoista. Yhtiö voitti vuonna 2017 Rakentamisen Laatuteko -palkinnon Mestarin vartti -kierroksella, jossa yhdistettiin työturvallisuus ja kosteudenhallinta samaan katselmukseen.

Peabin kaikissa omaperusteisissa asunto- ja toimistokohteissa on otettu käyttöön tämän vuoden alusta Kuivaketju10-toimintamalli.  Sen lisäksi omalle väelle on järjestetty ympäri Suomea kosteudenhallintakoulutusta.

Vaikka kosteudenhallinnasta on ollut saatavilla hyvin tietoa ja määräyksetkin ovat olleet pääosin kunnossa, on hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen koettu rakennusalalla hankalaksi. Peabin haastamana ja taannoisen mainetutkimuksen herättämänä ”kosteudenhallinnan parantamistalkoisiin” on saatu mukaan 14 muutakin talonrakennusyritystä – käytännössä kaikki alan suurimmat toimijat sekä Rakennusteollisuus RT ry.

Yhteinen tapa kehittää alaa RT:n alaisuudessa on tuttua yritykselle jo työturvallisuuden parantamisen puolelta. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn valmistelemasta ja Peabissa pilotoitavasta koulutuspaketista on tarkoitus luoda alalla työskenteleville vastaava perusedellytys kuin nykyiset työturvallisuus- ja tulityökortit.

Mikäli hanke etenee suunnitellusti, niin kuin nyt näyttää, on verkkokoulutus tarjolla vuoden 2020 alusta lähtien. Syksyn aikana on tarkoitus haastaa mukaan kaikki muutkin kuivaketjun osapuolet: aluksi rakennuttajat ja myöhemmin suunnittelijat, huolto ja ylläpito sekä loppukäyttäjät.

”Alalla on paljon ulkomaista työvoimaa. Tavoitteena onkin luoda joustava e-verkkokoulutus, joka olisi tarjolla erilaisina kieliversioina. Näin varmistetaan kosteudenhallinnan parempi osaaminen työmailla”, Katajisto kertoo.

Mallia työturvallisuuden kehittämisestä

Koulutushankkeen taustalla ovat paitsi kosteudenhallintaan liittyvät kasvavat haasteet, myös yhteinen huoli rakennusalan heikosta maineesta. Katajiston mukaan rakentamisen laatu, käytettävät komponentit ja materiaalit ovat kohentuneet selkeästi takavuosista, mutta vanhat mielikuvat istuvat tiukassa.

”Lisäksi yksittäiset virheet ja laiminlyönnit leimaavat edelleen koko toimialaa”, hän harmittelee.

Oman lisänsä tuo alan konkareiden eläköityminen. Moni kokenut osaaja ripustaa lähivuosina rukkaset naulaan eikä hiljainen tieto aina siirry organisaatioissa toivotulla tavalla eteenpäin.

Huomioitavana on myös vääjäämättä etenevä ilmastonmuutos. Entistä rajummat säänvaihtelut ja aiempaa kosteammat olosuhteet pakottavat miettimään monia asioita uusiksi koko rakentamisen ketjussa.

”Kosteudenhallintaan pitää tarttua yhtä tiukasti kuin työturvallisuuden kehittämiseen. Sielläkin on saatu hyviä tuloksia määrätietoisella asenteella, koulutuksella ja asian jatkuvalla esillä pitämisellä sekä koko porukan sitouttamisella yhteisiin tavoitteisiin”, Katajisto toteaa.

Kosteudenhallinnan verkkokoulutuksen tavoitteet:

  • Välittää ajantasaista tietoa rakennusalan ammattilaisille.
  • Korostaa kosteudenhallinnan merkitystä koko rakennushankkeelle ja integroida se osaksi rakentamisen rutiineja.
  • Osallistaa koko rakennushankeen kuivaketju yhteiseen kehitystyöhön.
  • Parantaa rakennusalan julkisuuskuvaa.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi