Pitkän linjan logistiikkayhtiö Transval on laajentanut palveluvalikoimaansa myös rakennuslogistiikkaan. Tarjolla on työmaan sisälogistiikan hoitamisen lisäksi kuljettamiseen liittyvät palvelut, varastointi ja henkilöstövuokraus. Kuvat: Transval Group
Ilmoitus

Logistiikkaosaaja ratkaisee työmaan tehokkuushaasteet vastuullisesti

Oikeiden materiaalien toimitus oikeaan aikaan ja paikkaan ratkaisee työmaan tehokkuuden. Logistiikkatalo Transvalin kattavat palvelut ovat nyt myös rakennusalan ulottuvilla.

Kirjoittaja(t)

Lähes kolmen vuosikymmenen vankka logistiikkaosaaminen sekä alan parhaat käytännöt ja opit ovat nyt myös rakennusalan käytettävissä, kun logistiikkayhtiö Transval on laajentanut palveluvalikoimansa rakennuslogistiikkaan.

Palvelua johtava Juho Lappalainen kertoo, että kyse on markkinoiden kattavimmasta palvelusta. Se sisältää työmaan sisälogistiikan hoitamisen lisäksi kuljettamiseen liittyvät palvelut, varastoinnin ja henkilöstövuokrauksen. Palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan – oli asiakkaana rakennusyhtiö, rakennuttaja, pääurakoitsija, tavarantoimittaja tai työmaiden aliurakoitsijat ja heidän tavarantoimittajansa.

”Hoidamme logistiikan suunnittelun, koordinoinnin ja tavaroiden siirrot työkohteeseen. Palvelukokonaisuus lähtee toimittajilta tulleiden rakennusmateriaalien välivarastoinnista ja sisältää kuljetukset työmaalle sekä sisäänkannot kohteessa”, Lappalainen kertoo.

Työmaalla iso tuottavuusloikka – katse kohti tahtituotantoa

Tehokkaasti järjestetty logistiikka tarkoittaa rakennusalalla merkittävää tuottavuusloikkaa. Kun materiaalien toimitusviiveet ja odotusajat poistuvat, läpimenoajat lyhenevät, työn laatu paranee ja materiaaleja säästyy.

”Täsmällisten toimitusten ansiosta työmaan tahtiaikataulut saadaan toimimaan”, Lappalainen korostaa.

Ylimääräisen materiaalin varastointi jatkuvassa muutoksessa olevalla työmaalla haittaa meneillään olevien työvaiheiden tehokasta toteuttamista. Asennustöitä joudutaan tekemään ahtaissa tiloissa, jolloin työturvallisuus ja laatu saattavat kärsiä.

Kun ylimääräiset materiaalit pidetään ulkopuolisessa varastossa, ne eivät pyöri työmaalla jaloissa, eikä niitä tarvitse siirrellä paikasta toiseen urakan edetessä.

”Ammattimiehet pääsevät keskittymään itse työhön, eikä heidän kallista aikaansa kulu materiaalien siirtelyyn. Myös hävikin määrä vähenee, kun materiaalit ovat varastossa säältä suojassa, eivät sateessa työmaatontilla.”

Läpinäkyvä hinnoittelu helpottaa budjetointia

Lappalainen toimi aiemmin 12 vuotta työmaan tuotannollisissa työnjohto- ja päällikkötehtävissä, joten hän tuntee hyvin rakennuslogistiikkaan liittyvät haasteet ja kipupisteet. Transvalin palvelussa on elementit, joita hän olisi itse kaivannut työmaalla.

Yksi sellainen on logistiikkapalvelun läpinäkyvä hinnoittelu. Tuntilaskutuksen sijaan Transvalin hinnoittelu on pääosin suoriteperusteista.

”Mallimme antaa rakennusyrityksille mahdollisuuden siirtyä pois kiinteiden tila- ja henkilökustannusten maailmasta joustaviin ja suoritteisiin perustuviin palvelusopimuksiin.”

Transval on määritellyt standardihinnan kaikille yleisimmille suoritteille kuljetuksista varastointiin ja sisäänkantoihin, oli sitten kyse kalusteista, kodinkoneista, väliovista, laatoista tai kipsilevyistä.

”Kustannusten läpinäkyvyys auttaa urakoitsijoita hankkeen alusta lähtien hahmottamaan huomattavasti helpommin logistiikkakulut. Myös hankkeen edetessä kustannuksia on helpompi hallita ja seurata.”

”Rakennusalalla tehokas työmaalogistiikka parantaa tuottavaa työtä ja johtaa keskimääräisesti 10 prosentin kustannussäästöihin””, palvelua johtava Juho Lappalainen arvioi.

Tavaratilausten tilasta tarkka tieto

Tehokkaan logistiikan järjestäminen edellyttää kattavaa seurantajärjestelmää. Digitaalisen järjestelmän avulla työmaalla voi seurata koko toimitusketjun tilaa reaaliajassa 24/7.  Näin rakennustyömaat voivat hoitaa kätevästi esimerkiksi varastonhallinnan, kuittaustiedot, aikaleimat ja töiden varaamisen.

”Työnjohtajan ei tarvitse soitella perään ja kysellä, onko tilaus mennyt perille ja milloin tavara on tulossa. Hän näkee ajantasaisen tilanteen seurantajärjestelmästä.”

Järjestelmään kirjataan myös havaitut kuljetusvauriot, jolloin niihin pystytään reagoimaan heti. Viallisen materiaalin havaitseminen vasta työmaalla aiheuttaa aina ylimääräisiä kustannuksia ja uuden erän toimittamiseen kuluu aikaa.

Lappalaisen mukaan Transvalin toimintamalli mahdollistaa myös kuljetusten tehokkaan yhdistämisen. Välivarastolta tuleviin kuormiin voidaan laittaa mukaan useita pienempiä toimituksia, mikä vähentää kustannuksia ja kuorma-autorallia työmaalla.

”Myös päästöt vähenevät, kun kuljetukset suunnitellaan fiksusti.”

Kohti aitoa tuottavuusloikkaa

Kun logistiikka on luotettavan kumppanin käsissä, yritys voi itse keskittyä ydinliiketoimintaansa. Lappalaisen mukaan yhtiön asiakkaat ovat saavuttaneet keskimäärin 10–30 prosentin kustannussäästöt muun muassa materiaalivirtojen optimoinnilla, materiaalilogistiikan tehostamisella ja toimintojen jatkuvalla parantamisella.

”Uskomme, että rakennusalalla tehokas työmaalogistiikka parantaa tuottavaa työtä ja johtaa keskimääräisesti 10 prosentin kustannussäästöihin”, Lappalainen arvioi.

Tuottavuuden parantamista auttavat Transvalin vahvat panostukset Lean Six Sigma -osaamiseen. Sitä hyödynnetään materiaalivirtojen optimoinnissa ja yhteistyön parantamisessa hankkeen eri toimijoiden välillä. Yhtiöllä on yli 150 jatkuvan parantamisen lean-osaajaa.

”Rakennusalalla tehokas työmaalogistiikka parantaa tuottavaa työtä ja johtaa keskimääräisesti 10 prosen-tin kustannussäästöihin””, palvelua johtava Juho Lappalainen arvioi.

Transval Group

  • Ulkoistuslogistiikan markkinajohtaja Suomessa sekä Pohjoismaiden suurin sisälogistiikkatalo. Posti Groupin sataprosenttisesti omistama yhtiö.
  • Varastointi- ja sisälogistiikkaratkaisut, teollisuuslogistiikka, myymälälogistiikka, rakennuslogistiikka ja logistiikan henkilöstövuokraus.
  • Yhtiössä yli 5000 logistiikan ammattilaista.
  • Suomessa 320 000 neliömetriä varastointitilaa.
  • Tavoitteena on emoyhtiö Postin kanssa painaa omat hiilidioksidipäästöt täyteen nollaan 2030 mennessä.
  • Sertifikaatit (ISO): laadunhallintajärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, työterveyden ja turvallisuuden johtaminen.

www.transval.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi