Kuva: Suvi Suovaara
Ilmoitus

Luvassa monimuotoisuutta

Kirjoittaja(t)

Noin puolet kaikesta luonnonvarojen kulutuksesta liittyy rakentamiseen. Siksi kaikki rakentamisessa tehtävät viisaat ratkaisut vaikuttavat myös luonnonvarojen säästämiseen ja luonnon monimuotoisuuteen – ja nyt myös toimiala itse on puheissaan havahtunut tähän. Vähähiilisyys on pian jo historiaa, nettonolla tätä päivää ja huomenna pelastetaan luonnon monimuotoisuus.

Rakennusteollisuus RT julkaisi kesällä rakennusalaa koskevan tarkastelun alan biodiversiteettivaikutuksista ja niiden hallinnasta. Työ tarjoaa pohjan yhteisille jatkotoimille, kuten luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden asettamiselle ja muutoksessa tarvittavalle tiekartalle.

Ympäristövaikutuksista merkittävä osa kytkeytyy sijaintiin, käytännössä maankäytön suunnitteluun. Jos kotoa pääsee kauppaan, kouluun ja työpaikalle luontevasti ilman autoa, se vähentää infrarakentamisen tarvetta. Samalla tarvitaan vähemmän ostoenergiaa liikkumiseen, liikenneturvallisuus paranee ja lähipäästöt pienenevät. Tämä kaikki jättää enemmän tilaa myös luonnolle.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähes kaikki valinnat sivuavat luonnonvaroja ja monimuotoisuutta. Neitseellisistä luonnonvaroista valmistetut rakennusmateriaalit ovat aina pois jostakin, ja tätä kulutusta voidaan vähentää parantamalla materiaalien kierrätysastetta.

Työmaiden vanhaa syntiä eli hukkaa on helppo pienentää huomioimalla rakennustuotteiden standardi- ja moduulimitat suunnitteluvaiheessa. Tämä terve tehokkuusajattelu on monessa kohtaa linjassa myös luontoarvojen kanssa.

Rakennuksen käyttövaiheessa energiatehokkuus ja -ratkaisut kytkeytyvät suoraan hiilettömyyteen. Pihojen vedenläpäisyllä mahdollistetaan veden luontainen kiertokulku ja rohkeimmat antavat nurmikon kasvaa niityksi asti.

Rakennusteollisuuden mukaan kaikkia luontohaittoja pitäisi välttää arvoketjun jokaisessa vaiheessa. Vasta sen jälkeen tulevat ennallistamis- tai hoitotoimenpiteet. Kompensointiin tulisi turvautua aivan viimeisenä keinona.

Rakennusteollisuus on tässä kohtaa olennaisen äärellä, ja vieläpä oikealla hetkellä. Kun haastetta ei ole vielä reguloitu tukkoon, ala voi yhdessä kumppaniensa kanssa näyttää parhaat kykynsä ja innovaationsa.

Tavoitteiden ja tulevaisuuden kirkastamiseksi tarvitaan edelleen myös tiedettä, tutkimusta, standardointia ja laajaa yhteistyötä. Maankäytöstä päättävät poliitikot, rakennetun ympäristön käyttäjät sekä keksijät ja yrittäjät ovat kaikki välttämättömiä osapuolia ratkaisujen etsimisessä. Onnistuminen on lopulta meidän kaikkien etu.

Teemu Vehmaskoski
Toimitusjohtaja,
Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi