Rakli ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi.
Ilmoitus

Murroskausi vaatii uusia ratkaisuja

Rakennusala on siirtynyt vakaiden korkojen ajasta nousevien korkojen ja kustannusten aikakaudelle. Vuosikymmenien suurinta toimintaympäristön muutosta vauhdittavat vihreä siirtymä, energian hinnannousu sekä lainsäädännön kiristyminen. Digitaalinen tuotetieto ja alan yhdessä sopimat sopimusmallit ja laatumääräykset edistävät murrosvaiheessa koko rakennus- ja kiinteistöalan toimintatapojen uudistamista, haasteiden ratkaisemista ja tuottavuuden parantamista.

Kirjoittaja(t)

”Ennakointi on entistä haastavampaa, kun monet jo aiemmin kasvuun lähteneet muutosvoimat ovat koronan, Ukrainan sodan sekä energiamarkkinoiden murroksen myötä entisestään vahvistuneet. Epävarmassa toimintaympäristössä on tärkeää lisätä osaamista sekä vauhdittaa uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehitystä”, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi sanoo.

Digitaalinen tuotetieto tuo hyötyjä koko elinkaarelle

Muutosten keskellä Mikko Somersalmi näkee, että vakioidun ja koko prosessissa virtaavan digitaalisen tuotetiedon, alan yhteisten sopimusasiakirjojen ja rakentamisen yleisten laatuvaatimusten merkitys kasvaa alan toimintatapojen kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa.

”Tuotetieto on avain siihen, että pystyisimme saamaan kaikki hyödyt paremmalla prosessien sekä logistiikkaketjujen ja tuotetiedon hallinnalla rakennuksen koko elinkaaren aikana. Digitalisaatio tarjoaa viimein rakennusalalle keinon, jonka avulla on mahdollista parantaa tuottavuutta ja laatua sekä edistää ekologisesti kestävää rakentamista.”

Rakli on jo pitkään korostanut tuottavuuden nostamisen tarvetta rakennusalalla ja edistänyt hankkeita, joissa siihen on tähdätty muun muassa kehittämällä yhteistoiminnallisia toteutusmalleja ja tahtituotantoa.

”Tahtituotanto mahdollistaa tuottavuuden parantamisen, kun tarkemmin suunniteltu ja aikataulutettu työmaa lähenee tehdastuotantoa. Prosessi nopeutuu, laatu paranee ja materiaalien ja työtuntien hukka sekä ympäristöpäästöt pienenevät.”

Yhteiset pelisäännöt luovat  pohjan alan kehitykselle

”Meillä on onneksi rakentamisen ja rakennuttamisen kentässä edelläkävijöitä, jotka vievät asioita eteenpäin ja kokeilevat uusia asioita, mutta alan yhteiset sopimusmallit ja pelisäännöt luovat pohjan, joka auttaa kehittämään laajemmin koko alan toimintatapoja paremmiksi. Alan yhdessä sopimina käytäntöinä ne tehostavat sekä transaktiovaihetta että eri toimijoiden tekemistä, koska niihin viedään parhaita ja koeteltuja malleja, joilla omaa toimintaa ja koko hanketta voidaan parantaa.”

Myös rakentamisen yleiset laatuvaatimukset auttavat Somersalmen mielestä alaa kehittymään.

Erityisesti viimeisen vuoden aikana myös turvallisuuden ja kyberturvallisuuden merkitys on noussut uudelle tasolle.

”Dataa on entistä tärkeämpää hallita ja suojata myös turvallisuuden näkökulmasta jo suunnittelun ja rakentamisen aikana, eikä pelkästään kiinteistön käytön aikana.”

Kaikki raha on ennen  pitkää vihreää

Suomalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan on tärkeää valmistautua myös EU-tasolta tulevaan regulaatioon, joka muuttaa toimintaympäristöä. Esimerkiksi taksonomia on herättänyt paljon keskustelua rakennuttajien piirissä.

”Kestävä kehitys valtavirtaistuu ja muuttuu osaksi finanssialan regulaatiota ja sen taloudellisia pelisääntöjä. Tällöin ei ole enää tavallista rahaa ja vihreää rahaa, vaan kaikki raha on ennen pitkää vihreää.”

Somersalmi korostaa, että samalla datan ja tuotetiedon virtaamisen sekä yhteisesti sovittujen sopimus- ja toimintamallien merkitys korostuu, koska ainoastaan siten pystytään varmistumaan, että toteutus vastaa sitä mihin rahat on annettu.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi