Destian tällä hetkellä suurimman tietyömaan projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen asettaa tienkäyttäjät etusijalle hanketta edistettäessä. Tiellä kulkee noin 20 000 autoa vuorokaudessa, ja niistä viidesosa on raskasta liikennettä. Kuva: Petteri Kivimäki.
Ilmoitus

Nelostien työmaalla tehdään ihmisen kokoista infraa

Tietyö kuuluu suomalaiseen kesään mutta ei tarkoita liikenteessä välttämättä jonotusta ja piinaa. Kun Nelostietä parannetaan nyt Jyväskylän pohjoispuolella moottoritieksi, ruuhkia ehkäistään aivan uusin keinoin.

Kirjoittaja(t)

Valtatie 4:n varrella Jyväskylän Puuppolassa pyörivät maansiirtokoneet, kaivurit ja kuorma-autot. Valtatietä on alettu parantaa moottoritieksi noin 16 kilometrin matkalta välillä Kirri–Tikkakoski, ja hankkeen ensimmäinen siltatyömaa on käynnissä. Samaan aikaan kivenheiton päässä valmistellaan tieurakkaa: ihan ensimmäiseksi rakennetaan Nelostien suuntainen rinnakkaistie – siis jo ennen kuin moottoritien rakentaminen alkaa.

”Kun rakennamme ensin rinnakkaistien, voimme siirtää Nelostien koko liikenteen sinne vuosia kestävän työmaan ajaksi. Sitten ei tarvitse tehdä jatkuvasti monia erilaisia kiertotiepätkiä. Moottoritien tekeminen alkaa siis täysillä vasta loppukesästä 2020, kun rinnakkaistie on valmis”, kertoo hankkeen projektipäällikkö, Destian Ilkka Kaarakainen.

Menettely on kokeneelle infrarakentaja Kaarakaisellekin uusi. Rinnakkaistietä tarvitaan myös moottoritien valmistumisen jälkeen, joten se tehdään pysyvää käyttöä ajatellen. Nelostien liikenne ohjataan tulevaisuudessa sinne esimerkiksi silloin, kun Jyväskylän lentokentän lähelle rakennettava lentokoneiden varalaskupaikka eli nousutie on käytössä. Rinnakkaistien varrelle tehdään myös kevyen liikenteen väylät, jotka puuttuvat nyt alueelta kokonaan. Paikallisliikenteen lisäksi rinnakkaistiellä tulee kulkemaan hidasta liikennettä, kuten traktoreita.

Nämä ovat Kirri–Tikkakoski-hankkeeksi nimetyn hankkeen eli KiTin alkutahdit. Hanketta hallinnoi Väylävirasto ja pääurakoitsijana on Destia. Osuuden toinen pää on Jyväskylän Kirrissä noin kymmenen kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen. Toinen pää on Tikkakosken pohjoispuolella Vehniällä lähellä Jyväskylän lentoasemaa.

Lisääntyvään liikenteeseen turvallisuutta

Parannettava Nelostien osuus on Suomen vilkkaimpia kaksikaistaisia teitä. Siinä kulkee noin 20 000 autoa vuorokaudessa, ja niistä viidesosa on raskasta liikennettä. Rekkavirta on jatkuva – ja ennusteiden mukaan se vain yltyy etenkin Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan liikenteen vuoksi. Tehtaan liikenne kulkee enimmäkseen tämän tien kautta, ja Tikkakoskelta on Äänekoskelle noin 30 kilometrin matka. Uudistettava tieosuus on myös osa valtakunnallista erikoiskuljetusten tieverkkoa.

”Uusi moottoritie takaa raskaalle liikenteelle turvallisen väylän. Samalla kaikkien tiellä liikkujien ja myös paikallisten asukkaiden turvallisuus lisääntyy. Moottoritien linja noudattaa suurelta osin nykyisen valtatien linjaa”, Kaarakainen kertoo.

Destia toteuttaa urakkaa uudella STk-mallilla, joka tarkoittaa suunnittelemista, toteuttamista ja kehittämistä. Se on laajempi kuin perinteinen suunnitteluun ja toteuttamiseen keskittynyt ST-malli, sillä urakoitsijan toivotaan kehittävän innovatiivisia ratkaisuja myös työmaa-aikana.

”Saimme kehittämisestä esimerkin äskettäin, kun muutimme yhden eritasoliittymän järjestelyjä alkuperäisestä. Suunnitelmien mukaan moottoritie olisi kulkenut paikallistien ali ja paikallistie noussut sillalle – nyt teemmekin toisinpäin. Näin optimoimme kalliomassoja ja saamme moottoritien linjauksesta liikenteellisesti sujuvamman”, Kaarakainen kertoo.

Luvassa harvinaisen suuri kallioleikkaus

Näin suurelle työmaa-alueelle mahtuu monenlaista maastoa jykevästä kalliosta pehmeämpiin paikkoihin.

”Pohjanvahvistuksina käytämme massanvaihtoa ja stabilointia siinä missä paalutuksia ja paalulaattaakin. Tikkakosken pohjavesialueella teemme myös mittavat pohjaveden suojaukset. Lisäksi alueella on liito-oravien pesiä ja parhaillaan selvitämme, onko täällä viitasammakonkin esiintymisalue.”

Paljon on tehtävä myös uusia eritasoliittymiä, linja-autopysäkkijärjestelyjä, melusuojauksia sekä riista-aitaa. Lentokentän ja ilmavoimien tukikohdan läheisyys asettaa omat reunaehtonsa rakentamiselle.

”Yleensä käytämme työskentelyssä apuna drone-kuvia, ja nyt lupa kuvaukseen on saatava aina lennonjohdolta. Lentokentän läheisyydessä työskenneltäessä on esimerkiksi nosturien puomit varustettava varoituisvaloin.”

Kokenut infrarakentaja Kaarakainen innostuu erityisesti kuvaillessaan työmaan suurinta kallioleikkausta, joka on noin 30 metriä korkea ja yli kilometrin pituinen. Avoleikkaus on yksi Suomen korkeimmista, kun kallioleikkaus valmistuu vuoden 2021 lopussa. Louhinta aloitetaan vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Nykyiselle Nelostielle paikka ei näy, sillä se on uudella tielinjalla.

Yksi tieosuuden erikoisuus on noin 1,2 kilometriä pitkä kallioleikkaus Lintukankaan
kohdalla moottoritien eteläpäädyssä. Leikkaus on Suomen korkeimpia, noin 30 metriä.

Neljä työlohkoa ja neljän kilometrin pätkiä

Ison työmaan organisointi vaatii järjestelyjä päivittäin. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 50, ja joukko kasvaa jatkuvasti. Syksyllä vahvuus on arviolta parisataa.

Työt on alusta alkaen jaettu neljään eri lohkoon ja uudistettava tieosuus neljän kilometrin pätkiin. Lohkojen työtä johtavat lohkopäälliköt yhdessä työnjohtajien kanssa. Neljä vuotta kestävässä urakassa välitavoitteita on asetettava tiuhaan.

”Pysymme aikataulussa vain, jos tunnistamme toteutuksen vaatimat välitavoitteet riittävän hyvin. Siksi on tärkeää osittaa projektia pienempiin kokonaisuuksiin koko ajan”, Kaarakainen toteaa.

Digitalisaatio auttaa työn järkeistämistä. Kaivureiden ja maansiirtokoneiden kuljettajat seuraavat työtehtäviään ruudulta, työmaan seurannassa ja hallinnoinnissa Infrakit-pilvipalvelu on kovassa käytössä. Työt suunnitellaan mallipohjaisesti ja työn laatua dokumentoidaan täysin digitaalisesti.

Rahoitus pääosin valtion budjetista

Kirri–Tikkakoski on Destian tämän hetken tiehankkeista suurin. Sen budjetti on noin 139 miljoonaa euroa, ja valtaosa rahoituksesta saatiin vuoden 2018 valtion budjetista.

Ilkka Kaarakainen tietää alkavan kesän tavoitteiden täyttyneen, kun syksyllä on valmiina rinnakkaistien runko Jyväskylän Puuppolasta pohjoiseen sekä Tikkakoskelta pohjoiseen ja etelään. Kesällä tehdään myös vesijohto-, viemäri- ja kaapelisiirtoja. Kesän jälkeen siltoja on tekeillä neljässä eri paikassa ja lentoaseman eritasoliittymän rakentamistyötkin aluillaan.

”Tänä kesänä alueella tapahtuu paljon, mutta lupaamme pysäyttää liikennettä mahdollisimman vähän. Jonkin verran pysäytyksiä kesällä väistämättä tulee, ja räjäytystöiden ajaksi pysäytysaika on korkeintaan 8 minuuttia. Asetamme tiellä kulkijat ja alueen asukkaat etusijalle kaikessa tekemisessämme – ihmisillehän me infraa rakennamme”, Kaarakainen sanoo.

Se mikä liikenteessä nyt tökkii, on tarpeen liikenteen tulevan sujuvuuden kannalta.

”Kun uusi moottoritie avataan vuoden 2022 loppuun mennessä, sitten ei menoa haittaa mikään!” projektipäällikkö Kaarakainen lupaa.

Destian suurimmat tietyömaat kesällä 2019

Valtatie 4 Kirri–Tikkakoski
Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie
Valtatie 12 Tillola–Keltti
Valtatie 5 Mikkeli-Nuutilanmäki
E18 Turun kehätie, Kausela–Kirismäki
Valtatie 4 parantaminen Oulun kohdalla ja Kello–Räinänperä
Hämeentie, Helsinki

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi