Kingspan Insulationin teknisen palvelun päällikön Maija Toivosen mukaan kiertotalouden periaatteet pyritään huomioimaan tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Käytännössä kehitysketju alkaa suunnittelusta ja raaka-ainevalinnoista ja jatkuu tehdasprosesseihin, ensi- ja uusiokäyttöön sekä kierrätykseen. Kuva: Rami Marjamäki
Ilmoitus

Oikein valittu eriste on ympäristöteko

Kiinteistöjen energiankulutus on yksi suurimmista päästölähteistä ja tehokas lämmöneristys yksi keskeisistä keinoista, jolla sitä voidaan painaa alaspäin. Tähän panostetaan vahvasti myös eristevalmistaja Kingspanilla, jonka Planet Passionate- ja LifeCycle -ohjelmat ohjaavat yhtiön koko toimintaa kohti nollapäästöistä elinympäristöä.

Kirjoittaja(t)

Ilmastonmuutos sekä jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuus- ja päästövaatimukset ovat mittava haaste rakennusalalle, onhan rakennettu ympäristö tutkitusti yksi suurimmista päästölähteistä.

Päästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen lisäksi ympäristörasitusta kertyy myös jätteistä. Esimerkiksi EU:ssa arviolta neljännes kaikesta jätteestä on rakennus- ja purkujätettä. Tavoitteena on nostaa niiden hyödyntämisaste 70 prosenttiin.

Näihin vaateisiin on toki herätty, ja rakennusteollisuus on panostanut entistä määrätietoisemmin sekä tuotteiden että oman toiminnan vähähiilisyyteen. Samalla pyritään vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja lisäämään tuotteiden uusiokäyttöä ja kierrätysastetta.

Lainsäädännön lisäksi kehityspainetta tulee myös asiakkaiden puolelta. Tekniset ominaisuudet ja tuoteturvallisuus ovat markkinoilla edelleen tärkeitä valintakriteerejä, mutta niiden rinnalle ovat nousseet entistä vahvemmin tuotteiden vastuullisuus, kierrätettävyys ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

Kohti nollapäästöistä asuinympäristöä

Tähän markkinamuutokseen ja ympäristövastuuseen on reagoinut myös eristevalmistaja Kingspan, jonka koko toimintaa ohjaavat hiljattain laaditut Planet Passionate- ja LifeCycle-ympäristöohjelmat.

Niiden keskeisiksi tavoitteiksi on kirjattu mm. uusiutuvan energian käytön lisääminen 60 prosentilla ja tärkeimpien toimittajakumppanien CO2-intensiteetin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.

Tuotteissa panostetaan resurssitehokkuuteen, kevyempiin ja ohuempiin materiaaleihin, purkamisen helppouteen sekä hiilidioksidin vähentämiseen koko rakennusprosessin aikana.

Samalla niissä lisätään jatkuvasti uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien osuutta.

Tuotantoprosesseissa tavoitteena on tehtailta kaatopaikoille päätyvän jätteen nollataso vuoteen 2030 mennessä, mikä on muun muassa Kankaanpään tehtailla jo saavutettu. Lisäksi tehtailla käytetään CO2-vapaata energiaa.

Visiona on, että tulevina vuosina kaikki Kingspanin valmistamat tuotteet ovat teknisesti kierrätettäviä. Pitkässä juoksussa yhtiön tavoitteena on rakennettu ympäristö, joka on energiatehokas ja samalla myös nollapäästöinen. Keskeisenä tekijänä on kiinteistöjen tehokas lämmöneristys, jolla voidaan leikata energiankulutusta ja samalla myös elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä.

Kovat tavoitteet myös konkretiaksi

Kingspan Insulationin teknisen palvelun päällikön Maija Toivosen mukaan LifeCycle- ja Planet Passionate-ohjelmat ovat tärkeitä työkaluja, joilla yhtiön kunnianhimoisia ympäristö- ja ilmastotavoitteita viedään konkretiaksi.

Keskeisenä ajatuksena on, että kiertotalouden periaatteet pyritään nyt huomioimaan tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Käytännössä tämä kehitysketju alkaa jo suunnittelusta ja raaka-ainevalinnoista ja jatkuu tehdasprosesseihin, ensi- ja uusiokäyttöön sekä kierrätykseen.

”Meillä on oma tärkeä tehtävämme ympäristövaikutusten vähentämisessä. Tavoitteena on, että kaikkia tuotteitamme voidaan käyttää mahdollisimman kauan niiden alkuperäisessä tarkoituksessa ja sen jälkeen vielä uudelleen jossain muualla”, Toivonen selvittää.

Yhtiössä tehdäänkin taukoamatonta työtä sen eteen, että vanhoille eristemateriaaleille löydettäisiin uusia ja ympäristöllisesti kestäviä käyttökohteita. Esimerkiksi levyponttien työstöstä kertyvä purujäte briketöidään ja toimitetaan aiemman energiapolton sijaan uusiokäyttöön muiden materiaalien raaka-aineeksi. Myös eristeiden valmistuksessa käytetään kierrätysmateriaaleja, kuten esimerkiksi PET-pulloja.

Alankomaissa käynnissä oleva Waste take back-ohjelma rantautuu sekin kokemusten kartuttua Suomeen.

”Kiertotalous on meille matka, joka on vasta alussa. Siksi olemme sitoutuneet innovaatiotoimintaan ja tiiviiseen yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa”, Toivonen tiivistää.


Kingspan Group

  • Rakennusten lämmöneristys- ja julkisivuratkaisujen toimittaja
  • Kingspan -konsernilla on 198 tehdasta noin 70 eri maassa
  • Suomessa tehdas Kankaanpäässä
  • www.kingspaneristeet.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi