Saint-Gobainilla vastuullisuus on sisällytetty jokaisen työntekijän henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vastuullisuudella on osansa myös kannustinjärjestelmissä, vs. henkilöstöjohtaja Jenni Vienola ja tekninen päällikkö Paavo Tammi kertovat. Kuva: Suvi Suovaara / Cuvaya
Ilmoitus

Päästöjen nollauksesta tuli yhteinen tavoite

Yrityksen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että jokainen työntekijä ymmärtää työnsä merkityksen. Saint-Gobainilla hiilijalanjäljen kutistaminen on osa ammattiylpeyttä.

Kirjoittaja(t)

Rakennustuotteita valmistava Saint-Gobain Finland tavoittelee hiilidioksidipäästöjensä nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Vs. henkilöstöjohtaja Jenni Vienola korostaa, että haaste on 670 henkilöä käsittävän organisaation yhteinen.

”Muutos saadaan aikaan vain yhteisvoimin. Kaikki lähtee siitä, että jokainen miettii omalla kohdallaan, miten vastuullisuustavoitteet liittyvät omaan työhön”, Vienola sanoo.

Tietoa vastuullisesta toiminnasta ja vähähiilisyystavoitteista jaetaan Saint-Gobainilla monipuolisesti. Aiheina ovat olleet niin rakenteiden hiilijalanjäljen laskeminen kuin innovointikilpailu päästöjen vähentämiseksi.

Saint-Gobainilla vastuullisuusasiat kuuluvat jo uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Perehdytyksiin voivat tulla mukaan myös muut ja niihin osallistuminen on ollut Vienolan mukaan suosittua.

”Tarve saada tietoa on suuri. Olemme järjestäneet vastuullisuusteemasta sisäisiä tiedotustilaisuuksia ja koonneet aiheesta omat sivut intranetiin.”

Esihenkilöt vievät viestiä eteenpäin

Vastuullisuus on Saint-Gobain-konsernin strategian kulmakivi. Vienolan mukaan sen jalkauttamisessa on keskeistä, että esihenkilöt jakavat tietoa ja edistävät toimenpiteitä omilla osastoillaan.

”Vastuunotto on laajentunut viime vuosina. Meillä on työryhmä, jossa eri osastot ovat hyvin edustettuina. Tämä auttaa viemään viestiä laajasti eteenpäin.”

Esihenkilöiden tueksi on valmistettu esitys, jonka avulla aihetta voi käsitellä tiimin kanssa.

Joillakin osastoilla on koottu erikseen omiin tarpeisiin sopiva vastuullisuustietopaketti.

”Pyrimme valitsemaan tavoitteiksi sellaisia asioita, joihin jokainen voi omassa työssään vaikuttaa. Yksi tällainen alue on energiankulutus”, Saint-Gobain Finlandin tekninen päällikkö Paavo Tammi sanoo.

Päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi toimintatapojen muutoksilla ja uuden vähäpäästöisen kaluston hankinnoilla. Tammen mukaan muutoksiin on suhtauduttu avoimin mielin.

”Kun olemme korvanneet vaikkapa dieseltrukkeja sähkötrukeilla, käyttäjien palaute on ollut erittäin hyvää.”

Mittarit ovat osa kannustinjärjestelmää

Saint-Gobainilla vastuullisuus on sisällytetty jokaisen työntekijän henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vastuullisuudella on osansa myös kannustinjärjestelmissä.

”Lisäksi osastolle on määritelty

omat vastuullisuustavoitteet ja vastuualueet. Esimerkiksi toimihenkilöillä vähimmäistavoite on konsernin vastuullisuuskoulutuksen suorittaminen”, Jenni Vienola kertoo.

Hänen mukaansa konsernin vastuullisuuskoulutuksessa yhdistyvät informatiivisuus ja hauskuus. Pelin kaltaisessa koulutusympäristössä henkilö johtaa kuvitteellista yritystä, ja peli kehittyy pelaajan tekemien ratkaisujen mukaan. Onnistumista mitataan talouden, henkilöstön ja ympäristön osa-alueilla.

”Koulutus auttaa hahmottamaan, miten nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat tulevaisuuteen. Vaikka vastuullinen tapa toimia ei ole välttämättä taloudellisesti kannattavin juuri tällä hetkellä, täytyy katsoa kokonaiskuvaa”, Vienola selittää.

Vienolan mukaan määrätietoinen työ vastuullisuuden edistämiseksi tuottaa tulosta.

”Kokemukseni mukaan useimmat työntekijämme näkevät vastuullisuuden kilpailuvalttina ja ammattiylpeyden aiheena”, Jenni Vienola toteaa.


Saint-Gobain

  • Rakennusmateriaaleja ja -tuotteita valmistava ja kehittävä Saint-Gobain-konserni toimii 67 maassa.
  • Saint-Gobain Finlandin liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa.
  • Työllisti Suomessa 652 henkilöä vuonna 2020.

www.saint-gobain.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi