Jere Kuossari on työskennellyt Kreatella pari vuotta koneenkuljettajana ja suorittanut työn ohessa mm. ratatyövastaavan pätevyyden. Nyt opiskelut jatkuvat Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa maarakennusalan ammattitutkinnon parissa. Kevään lähipäivässä perehdyttiin kivaineslajeihin. Kuva: Rami Marjamäki
Ilmoitus

Ratarakentaminen tarjoaa monipuolisia urapolkuja

Ratarakentajia ei valmistu oppilaitoksista, vaan vaihteleviin töihin voi päätyä vaikkapa autonasentajan töistä. Kreatella urapolkuja edistetään aktiivisella koulutuksella. Erikoisosaaminen vaativiin tehtäviin hankitaan työn ohessa.

Kirjoittaja(t)

Kiinnostavat työtehtävät, mahdollisuus edetä työuralla ja hyvä työporukka. Näin Arttu Ketonen listaa syitä, joiden vuoksi hän on viihtynyt ratarakentamisen eri tehtävissä pian 15 vuotta.

Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut työnjohtajana sekä työmaapäällikkönä Kreaten eteläisen Suomen ratahankkeissa.

Ketosella on ammattitutkinto talonrakentamisesta, mutta hän on aktiivisesti kartuttanut ratarakentamisessa ja johtamisessa tarvittavaa osaamista. Hän on suorittanut työn ohessa lähiesimiehen ammattitutkinnon ja työteknikon erikoisammattitutkinnon kivi- ja maanrakennuksessa.

Nyt Ketonen opiskelee rakennusmestariksi Novia-ammattikorkeakoulussa Vaasassa.

”Työnantaja mahdollistaa opiskelun ja maksaa osan kustannuksista. Opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa, sillä se tapahtuu pääasiassa itsenäisesti. Lähi- ja etäopetusta on muutama päivä kuukaudessa”, Ketonen sanoo.

Työmaapäällikkö Arttu Ketonen (oik.) pitää avointa vuorovaikutusta työmaahenkilöstön kanssa tärkeänä. Hän kannustaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja hakeutumaan myös Kreaten tarjoamiin koulutuksiin. Kuva: Mikko Perttunen

Koulutus vie uralla seuraavalle oksalle

Kreaten ratarakentamisesta vastaava johtaja Timo Leppänen sanoo, että Arttu Ketosen tavoin muutakin henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan ja oppimaan uutta.

”Hyöty on molemminpuolinen. Työntekijä hyötyy tutkinnoista ja pätevyyksistä urapolullaan. Yritys saa puolestaan entistä osaavampaa työvoimaa”, Leppänen perustelee.

Leppäsen mukaan erikoisosaamista tarvitaan, sillä ratatyöt edellyttävät huolellista suunnittelua ja läpivientiä haastavassa ympäristössä. Töitä tehdään rataosuuksilla, joilla liikkuvalle junaliikenteelle ei saa aiheuttaa häiriöitä.

Hänen mielestään on tärkeää, että opinnot tukevat nykyisiä tai tulevia työtehtäviä. Esimerkiksi Ketonen saa rakennusmestariksi valmistumisen jälkeen pätevyyden toimia vaativampien ja kooltaan suurempien ratahankkeiden työmaapäällikkönä.

”Olemme keskustelleet Artun kanssa tulevissa tehtävissä tarvittavista taidoista. Siksi koulutuksessa painotetaan taloudenhallintaa ja esimiestyötä”, Leppänen kertoo.

Kreaten ratarakentamisen johtajan Timo Leppäsen mukaan henkilöstöä kannustetaan koulutuspoluille, sillä hyöty on molemminpuolinen. Kuva: Antti Rintala

Uusia pätevyyksiä työn ohessa

Kreatella kaksi vuotta koneenkuljettajana ja jalkamiehenä työskennellyt Jere Kuossari pitää jatkuvaa kouluttautumista motivoivana. Hän on työn ohessa suorittanut rataturvan ja ratatyövastaavan pätevyydet. Plakkarissa on kohta myös turvamiehen pätevyys.

Opiskelu jatkuu Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa, jossa Kuossari suorittaa maarakennusalan ammattitutkintoa.

”Olen alun perin autonasentaja, mutta maanrakennuksesta koulutus puuttuu. Siitä on hyötyä nykyisissä työtehtävissäni.”

Kreatelaisia opiskelee myös työkoneen kuljettajiksi Kouvolan Ratateknisessä oppimiskeskuksessa. Puolen vuoden koulutuksen jälkeen he voivat kuljettaa isoa ratakonetta.

Harjoittelu avaa oven vakituiseen työhön

Leppänen huomauttaa, että Kreaten ratarakentaminen tarjoaa urapolkuja myös opiskelijoille. Vuosittain kesätöissä on kymmenkunta insinööriopiskelijaa, jotka opintojen alkuvaiheessa tekevät niin sanottuja haalaritöitä ja pidemmälle edenneet työnjohtoharjoittelua.

”Lisäksi harjoittelijoita otetaan mittaustehtäviin. Harjoittelijat tekevät Kreatelle myös opintoihinsa liittyvän lopputyön”, Leppänen kertoo.

Hänen mukaansa harjoittelu on usein reitti vakituiseen työhön Kreatella.

”Kiinnostavista työtehtävistä ei ole jatkossakaan pulaa, sillä ratarakentamisen rooli tulevina vuosina korostuu entisestään”, Leppänen huomauttaa.

Päästöjen vähentämiseksi liikenne siirtyy tulevina vuosina entistä enemmän raiteille. Ratahankkeita riittää myös tiivistyvissä ja kasvavissa kaupunkikeskustoissa, joissa tarvitaan uusia raideyhteyksiä.


Kreate

  • Kreate on infrarakentamiseen erikoistunut yhtiö, joka rakentaa muun muassa siltoja, teitä ja rautateitä sekä tekee pohjarakentamista.
  • Ratarakentamisen hankkeet sisältävät uusien raideyhteyksien rakentamista sekä vanhojen ratojen ja asemapihojen korjausta.
  • Kreate-konserni työllistää yhteensä noin 450 rakentamisen ammattilaista. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 274 miljoonaa euroa.

kreate.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi