Kuva: A-Insinöörit
Ilmoitus

Ratusta nyt työmenekkitiedot myös tahtituotantoon

Rakentajat ovat saaneet lähtötiedot nopeasti kasvaneen tahtituotannon tarpeisiin. Rakentamisen ajallisen suunnittelun uusin Ratu Aikataulukirja 2024 esittää tahtituotannossa käytettävän työmenekkitiedon T2+.

Kirjoittaja(t)

”Tahtituotanto on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana voimakkaasti Suomessa. Urakoitsijat ovat olleet aluksi innokkaimpia soveltajia, mutta tahtituotanto kiinnostaa kasvavassa määrin myös suunnittelijoita, rakennuttajakonsultteja ja tilaajia, koska sen avulla voidaan edistää työmaan lisäksi koko hankkeen sujuvuutta ja sitouttaa osapuolia yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin”, rakennuttamisen kehityspäällikkö Joonas Lehtovaara A-Insinööreistä sanoo.

”Viime vuosina tahtituotanto on lähtenyt usein liikkeelle työmaan näkökulmasta. Rakennuttajan näkökulmasta tahtituotanto on kuitenkin koko hankkeen johtamisen menetelmä, jossa mukana ovat myös suunnittelijat ja muut hankkeen keskeiset osapuolet. Tämän tyylinen kokonaisvaltainen näkökulma on suunta, johon alalla ollaan menossa ja mielestäni vähitellen pääsemässä”, Joonas Lehtovaara sanoo.

Hän korostaa, että mitä aikaisemmin hanke päätetään toteuttaa tahtituotantona ja mitä enemmän erikoisurakoitsijoita, suunnittelijoita ja muita keskeisiä osapuolia otetaan mukaan tahtituotannon valmisteluun, sitä todennäköisemmin rytmistä tulee kaikkien osapuolten näkökulmasta sujuva ja tahtituotanto hyödyttää kaikkia tilaajasta lähtien.

Lehtovaaran mukaan Ratu Aikataulukirjassa esitettävä tahtituotannon työmenekkitieto voi helpottaa tahtituotannon käyttöönottoa erityisesti ensimmäisissä tahtihankkeissa. Rakennustieto tarjoaa kansainvälisestikin ainutlaatuista aikataulutietoa koko rakennusalan tuotannonsuunnittelun vauhdittamiseksi.

Joonas Lehtovaara, kehityspäällikkö, A-Insinöörit

”Haluan painottaa, että tällainen alan yhteiseen käyttöön luotu aikataulu- ja tahtituotantomenekkitieto on kansainvälisesti hyvin ainutlaatuista. Olemme Suomessa jopa jonkinlaisessa edelläkävijän asemassa, joten meidän kannattaa hyödyntää tällaista tietomäärää täysimääräisesti omissa hankkeissamme yhdessä muiden kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa.”

”Ratu antaa todella hyvän lähtökohdan tuotannon suunnittelulle kaikentyyppisissä hankkeissa. Se antaa vaikkapa tuotanto- tai projekti-insinöörille tai projektipäällikölle hyvän arvion siitä, kuinka paljon jollekin tehtävälle varataan aikaa ja millaisia resursseja ja esitietovaatimuksia siihen tarvitaan”, Joonas Lehtovaara sanoo. Tämän pohjalta voidaan lähteä yhteistoiminnallisesti tarkemmin määrittämään ja sovittamaan yhteen käsillä olevan hankkeen työvaiheita ja niiden kestoa.”

”Ratu Aikataulukirja 2024 esittää nyt myös tahtituotannossa käytettävän työmenekkitiedon T2+. Tämä tahtituotantokomponentti mahdollistaa Ratu-tietouden paremman hyödyntämisen myös tahtituotantohankkeissa. Se antaa mahdollisuuden hyödyntää tahtituotannon periaatteita läpimenoajan lyhentämiseen ja tehokkaan rakentamisen edellytysten luomiseen.

TULOSSA SYKSYLLÄ 2024

Aleksi Heinosen ja Jari Korkin kirja Sata hukattua vuotta.

Kirjassa kerrotaan, miten rakennusalan teollinen vallankumous saadaan vihdoin käyntiin mullistamalla työmaiden prosessit ja arvoketjut tahtituotannolla.

Löydä Rakennustiedon kattava ammattikirjavalikoima: rakennustietokauppa.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi