Ilmoitus

Tuotetiedon tehokas jakelu säästää kaikkien aikaa

Rakennusmateriaalien tuotetiedot siirtyvät sähköiseen tietokantaan, josta rakennusalan toimijat saavat ne haluamassaan muodossa. Kaikki voittavat, kun aikaa ja vaivaa säästyy.

Kirjoittaja(t)

Rakennustuotteiden tuotetietoja tarvitsevat kaikki alan toimijat suunnittelijoista kiinteistönhoitajiin. Tietojen metsästämiseen menee kuitenkin paljon aikaa, kun esimerkiksi työmaalla niitä on kerättävä Excel- ja PDF-tiedostoista ja siirrettävä copypaste-menetelmällä omiin järjestelmiin.

Rakennustieto Oy:n liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen sanoo, että materiaalivalmistajien tuotetietojen saaminen standardoituun sähköiseen muotoon helpottaa huomattavasti tiedon jakamista eri toimijoille.

”Näin tuotetietoja voidaan siirtää sujuvasti eri järjestelmien välillä ja hallita tietoa entistä tehokkaammin suunnittelussa, päätöksenteossa, valvonnassa ja dokumentoinnissa. Koko rakennusala voittaa, kun työ tehostuu”, Lehtonen huomauttaa.

Tuotetietoja tarvitsee moni ammattilainen

Rakennusalan toimijat pohtivat pari vuotta sitten yhdessä tuotetiedon jakamiseen liittyvien ongelmien ratkaisua TEHO-tuotekehityshankkeessa. Tämän pohjalta Rakennustieto rakensi RT tuotetieto -palvelun, josta löytyvät materiaalitoimittajien toimittamat ajantasaiset tuotetiedot sähköisesti.

”Tietokanta on yksi solmukohta. Olemme vakioineet tuotetietojen esitystavan ja avanneet rajapintoja sen välittämiseen eri järjestelmien välillä. Näin kaikki tuotetiedot ja tekniset dokumentit tuleva suoraan alan ammattilaisten käyttöön eri sovelluksiin yhteensopivassa muodossa”, Lehtonen kertoo.

Tietokantaan kerätyt tuotetiedot ovat saatavilla muun muassa Rakennustiedon tietopalveluista ja RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksesta ja ilmaisesta RT tuotetieto -mobiilisovelluksesta.

Esimerkiksi suunnittelijat hyödyntävät tietoja, kun he etsivät kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa tuotetta. Urakoitsijalle tiedot ovat puolestaan oleellisia, kun he pitävät yllä kemikaaliluetteloa työmaalla ja kun he huolehtivat tuotekelpoisuuden tarkastamisesta kriittisten tuotteiden osalta.

Hankkeen tilaaja voi puolestaan saada tietokantaan tallennetuista tiedoista ”Rakennuksen tuoteselosteen”, mitä tuotteita rakennuksen tekemiseen on käytetty. Kiinteistön käyttövaiheessa nämä tiedot helpottavat huoltoa ja korjauksia, kun tiedetään tarkasti, millaisia hanoja, iv-koneita tai lattiapäällysteitä rakennuksesta löytyy.

”Myös ympäristövaikutusten arviointi helpottuu, kun rakennustuotteiden ympäristöselostetiedot löytyvät nopeasti”, Lehtonen mainitsee.

Tietojen kerääminen sijoitus tulevaan

Sika Finland toimitti syksyllä tuotetiedot sadoista rakennuskemikaalituotteista, joita yritys toimittaa jälleenmyyjille ja urakoitsijoille. Tekninen johtaja Kai Salo sanoo, että tietojen kokoaminen oli iso urakka. Hän uskoo kuitenkin vaivannäön kannattavan pidemmällä aikavälillä.

”Laskemme niin, että tämä on sijoitus tulevaan. Jatkossa aikaa säästyy, kun samaa tuotetietoa ei tarvitse lähettää moneen paikkaan hieman eri muodossa. Nyt kaikki asiakkaamme saavat tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta”, Salo toteaa.

Hyvä esimerkki on työmaalla pakollinen kemikaaliluettelo, johon on muun muassa kirjattava käytettävien kemikaalien luokitustiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet.

”Tietokannasta tieto menee automaattisesti kemikaaliluetteloon, kun aiemmin tiedot on pitänyt siirtää luetteloon käsin”, Lehtonen mainitsee.

Lehtonen sanoo, että yhä useampi materiaalitoimittaja ja maahantuoja toimittaa tietonsa tietokantaan.

”Tuotetiedon sisäinen hallinta on yleensä hyvin hallussa yrityksissä. Tieto saattaa kuitenkin olla siinä muodossa, että sitä on vaikea jakaa omista järjestelmistä rakennusalan muille toimijoille. Tuotetiedon sähköinen siirtyminen eri järjestelmien välillä edellyttää, että tieto on rakenteisessa muodossa.”

Lehtosen mukaan rakennustuotevalmistajalla on useita vaihtoehtoja toimittaa ja ylläpitää tuotetietoja RT tuotetiedossa. Yritykset voivat tehdä tämän esimerkiksi itse ylläpitokäyttöliittymän kautta, toimittaa sen rajapinnan kautta tai hankkia toimitustyön palveluna Rakennustiedosta.

Rakennustieto

  • Edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä.
  • Rakennustiedosta löytyvät ajankohtaiset rakennusalan säännökset, ohjeet ja tuotetiedot sekä vastaukset rakentamisen teknisiin ongelmiin.
  • Uudesta RT tuotetiedosta löytyvät rakennustuotteiden tuotetiedot standardoidussa muodossa. Tämä nopeuttaa suunnittelua, päätöksentekoa, valvontaa ja vaadittavaa dokumentointia

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi