Työnjohtaja Hanna Tarvainen juttelee usein työntekijöiden kanssa Lujatalon rakennustyömaalla. – Näin varmistan, että kaikilla ovat työntekoon liittyvät asiat kunnossa. Kiitoksia ja myönteistä palautetta on tärkeää antaa aina, kun aihetta on. Näillä pieniltä tuntuvilla asioilla voi olla iso merkitys työhyvinvointiin ja työn mie-lekkyyteen. Kuva: Suvi Suovaara / Cuvaya
Ilmoitus

Työtä ihmiseltä ihmiselle

Rakennusten laatu paranee, kun rakentajien hyvinvointi kohenee. Tähän uskotaan Luja-yhtiöissä, jossa työn-tekijöiden tyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti.

Kirjoittaja(t)

Työmaapalaverissa työntekijä pääsee vaikuttamaan oman työnsä suunnitteluun. Työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet vievät porukalle viestiä turvallisuuden ja kouluttautumisen merkityksestä. Pelisäännöt ovat selkeät, ja korona-ajan ohjeistus napakka ja yksiselitteinen: turvavälit on säilytettävä, hygieniasta huolehdittava, henkilömääriä tauoilla rajoitettava.

”Tiukatkin yhteiset pelisäännöt on helppo hyväksyä, kun ne tehdään yhdessä ja perustellaan hyvin. Työmaiden hyvä arki mahdollistaa sen, että työn lopputulos onnistuu ja asiakas on tyytyväinen”, Lujatalon henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen toteaa.

Itsenäiset Lujatalo, Lujabetoni ja Fescon muodostavat yhdessä Luja-yhtiöt ja edustavat asuntojen rakentamista, betoniteollisuutta ja kuivatuotteiden tuotantoa. Ne ovat keskenään erilaisia mutta perustaltaan samanlaisia yrityksiä.

”Kaikki kolme kehittävät kestävää rakentamista etujoukoissa. Teemme työtä ihmiseltä ihmiselle – eikä se ole sanahelinää. Joka portaassa kunnioitetaan henkilökohtaisia kohtaamisia ja yksilöllistä huomioon ottamista. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat kärkitavoitteitamme, ja esimerkiksi työtapaturmat ovat vähentyneet meillä viime vuosina ratkaisevasti”, Huttunen kertoo.

Kehitettävää on jatkuvasti

850 työntekijän perheyhtiö Lujatalo on yltänyt kahtena viime vuonna Suomen parhaaksi rakennusliikkeeksi T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa. Tuloksella on Huttusen mukaan suora yhteys asiakastyytyväisyyteen, luottamukseen ja maineeseen.

”Asiakkaita voi palvella hyvin vain, jos henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja voi hyvin. Tämä myös mahdollistaa kestävän tuloksenteon ja tuottavuuden, jotka ovat yritystoiminnan päämääriä.”

Kärkipaikalle pääseminen ja siellä pysyminen vaativat paljon työtä. Tunnustus ei kuitenkaan ole yhtiölle itsetarkoitus, niin kuin ei jokavuotinen henkilöstön tyyty­väisyyskyselykään. Molemmat ovat tär­keitä kehittämisen välineitä.

”Käymme henkilöstökyselyn tulokset aina tarkasti läpi ja reagoimme niihin. Vaikka asiat olisivat kuinka hyvin, kehittämisen varaa on aina. Eniten työmotivaatioon vaikuttaa työntekijän käsitys omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Tähän taas vaikuttaa etenkin esimiestyö. Kun siis halutaan lisätä tuottavuutta, kannattaa varmistaa, että esimiestyö toimii hyvin. Olennaista hyvässä esimiestyössä on työntekijöiden erilaisuuden ymmärtäminen ja jokaisen johtaminen yksilönä.”

Maine on helppo menettää hetkessä

Huttunen korostaa, että henkilöstön tyytyväisyys heijastuu suoraan myös yhtiön maineeseen, mutta tässä ei olla koskaan valmiita. Lupaukset on lunastettava joka päivä työmailla.

”Asiakkaiden ja sidosryhmien on nähtävä, että teemme toimivaa, terveellistä ja turvallista jälkeä ja toimimme ja käyttäydymme vastuullisesti. Kannamme omalta osaltamme yhteiskunnallisen vastuumme ja minimoimme ekologisen jalanjälkemme. Ympäristövastuun lisäksi tärkeitä ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu.”

Toimintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kehitetään Huttusen mukaan järjestelmällisesti, ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi työskennellään koko ajan. Kaikki tämä vaatii jatkuvaa henkilöstön kouluttamista – esimerkiksi yhtiön omassa Luja-akatemiassa, jonka toiminta alkoi tänä vuonna.

”Työmme jälkeä seurataan tarkasti, ja hyvänkin maineen voi menettää hetkessä, jos nukahdamme. Siksi jatkuva kehittämistyö on välttämätöntä.”

www.luja.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi