Jukka Seppänen, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
Ilmoitus

Ympäristötiedot ovat pian tuotteiden valintakriteeri

Vuoden 2025 alussa voimaan astuva uusi rakentamislaki edellyttää, että pientaloille ja sitä suuremmille rakennuksille laaditaan ilmastoselvitys ja materiaaliseloste.

Kirjoittaja(t)

”Rakennustiedon ilmastoseloste on kehitetty välittämään varmennetut tuotekohtaiset lähtötiedot rakentamislain mukaiseen ilmastoselvitykseen. Lisäksi se tarjoaa materiaaliselosteen tarvitsemat tiedot. Rakennustuotevalmistajien kannattaa käynnistää pikaisesti Rakennustiedon ilmastoselosteen tai ympäristöselosteen (RTS EPD) hankinta tuotteilleen, koska markkinoilla on rajallisesti asiantuntijoita ja työvaiheet elinkaarilaskelmineen vievät aikaa. Hankkeiden käynnistäminen syksyllä voi olla jo liian myöhäistä”, tuotepäällikkö Jukka Seppänen Rakennustiedosta sanoo.

Rakennustiedon ilmastoseloste on kotimarkkinoilla toimiville rakennustuoteteollisuuden yrityksille kätevin tapa tuotteiden ympäristövaikutusten todentamiseen lain edellyttämällä tavalla. Kansainvälisille markkinoille myytäville tuotteille rakennustuotevalmistajien kannattaa hankkia EPD-ympäristöseloste, joka perustuu kansainväliseen standardiin. EPD-ympäristöselosteita on kuitenkin täydennettävä uuden lain edellyttämillä laajemmilla tiedoilla.

”Hiilijalanjälki on laskettavissa sekä Rakennustiedon ilmastoselosteesta että EPD-ympäristöselosteesta, mutta hiilikädenjälki ja materiaalitiedot eivät ole EPD:ssä valmiina. Ilmastoseloste antaa kaikki nämä tiedot selkeästi uuden lain edellyttämässä muodossa”, Seppänen tiivistää selosteiden keskeiset erot.

Rakennuksen purkamisessa tuotteesta saatavien jakeiden seuraavan elinkaaren hiilikädenjälki ilmoitetaan EPD-ympäristöselosteessa vain yhtenä lukuna, mutta uusi rakentamislaki edellyttää kierrätyksen ja energian hyötyjen ilmoittamista erillisinä lukuina.

”EPD-ympäristöselosteen ilmoittamassa luvussa on laskettu yhteen ikään kuin omenia ja appelsiineja, kun taas Rakennustiedon ilmastoselosteessa luvut on ilmoitettu erillisinä lukuina kuten uusi rakentamislaki vaatii”, Seppänen toteaa.

Rakennustiedon ilmastoseloste esittää tuotteen vaikutukset ilmaston lämpenemiseen. Sen tiedot perustuvat tuotteen elinkaarianalyysin (LCA) osoittamiin ilmastonmuutosvaikutuksiin koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta kierrätykseen.

Uusi rakentamislaki edellyttää, että rakentamislupaan vaadittava rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta tehdään käyttämällä riippumattoman kolmannen osapuolen verifioimia tietoja tuotteista. Niille tuotteille, joilla ei ole lain voimaan astuessa verifioituja tietoja, käytetään vastaavan markkinoilla olevan tuoteryhmän keskimääräisiä lukuja korotettuna 20 prosentilla.

”Jatkossa asetus antaa hiilijalanjäljelle raja-arvot, jotka koskevat rivitaloja ja sitä suurempia rakennuksia. Jotta tämän arvon pystyy alittamaan, pitää todennäköisesti käyttää oikeasti laskettuja arvoja verifioitujen tuotetietojen pohjalta”, Jukka Seppänen sanoo.

Rakennustiedon Ilmastoselosteen julkaisuwebinaari 8.5.2023 – Ilmoittaudu mukaan!

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi