Kekri-hankkeessa tehtiin erillistarkastelu hoivakodin ja kerrostalon huonelämpötiloista vuosien 2030 ja 2050 ennustetulla säädatalla (Ilmatieteen laitos). Molempia rakennustyyppejä tarkasteltiin sekä betoni- että CLT-runkoisena. Tarkastelu osoitti, että ylilämmön hallinta on kasvava haaste, joka tulee ottaa huomioon rakennusten vähähiilisyyden rinnalla. Tarkastelluista rakennusvaihtoehdoista vain betonirunkoinen hoivakoti läpäisi ilman muutoksia astetuntitarkastelun vuoden 2050 ennustetulla säädatalla. Lähde: KEKRI-hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti, Kestävät kriteerit rakennusten vähähiilisyyden arviointiin, www.rakennusteollisuus.fi/Kekri
Järjestöjulkaisu

Passiivisilla suunnitteluratkaisuilla huonelämpötilat kuriin

Etenkin viime kesien lämpiminä jaksoina uusissakin rakennuksissa tilojen käyttäjät ovat raportoineet korkeita huonelämpötiloja sisätiloissa.

Kirjoittaja(t)

Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvän tutkimuksen perusteella 70 prosenttia vastaajista oli kokenut asunnossaan epämiellyttävän kuumia lämpötiloja. Ylilämpenemiseen ja jäähdytykseen liittyvät haasteet tulevat nykyisestä vielä kasvamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Haasteet lämpötilojen hallinnassa koskevat erityisesti puurakenteita. Betonirakentamisenkaan sektorilla ei voida kuitenkaan sulkea silmiä haasteilta: isot lasipinnat ja pelkistetty julkisivu voivat altistaa ongelmille.

Ylilämpenemisen ehkäiseminen parantaa rakennuksen sisäilmaolosuhteita, ja on siten kytköksissä myös sisäilmaluokituksiin ja tilojen viihtyvyyteen.

Ylilämpenemistä voidaan ehkäistä hyvin suurelta osin passiivisilla hallintakeinoilla. Kesäajan huonelämpötilan tarkastelua edellytetään asuinkerrostaloihin ja ei asuinkäytössä oleviin rakennuksiin rakennuslupavaiheen energiaselvitystä varten.

Asia pitää olla työpöydällä jo suunnitteluvaiheessa, koska rakennuksen ja tilojen suuntauksella ja runkorakenneratkaisuilla on tässä suuri merkitys. Oleellista on, että suunnitteluvaiheessa hyödynnetään sekä huonelämpötilatarkasteluja että E-lukulaskentaa ymmärtävää erikoissuunnittelijaa alusta loppuun asti. Samanaikaisesti laadukasta ja oikea-aikaista taloteknistä suunnittelua hyödyntämällä voidaan saavuttaa loistavia ratkaisuja.

Nousevat huonelämpötilat vaikuttavat sisäilmaolosuhteisiin, jolloin huonelämpötilojen hallinta on huomioitava myös korjaushankkeissa. Jos rakennusta suunniteltaessa ei ole jätetty varaukseksi edullisia, passiivisia keinoja, voi ainoa vaihtoehto olla aktiivinen jäähdytys. Se nostaa rakennuksen käyttökustannuksia.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi