Kuva: Adobestock
Järjestöjulkaisu

”Luontokato koskettaa kaikkia”

Mitä ajatuksia herätti rakennusalan uunituore biodiversiteettitiekartta (rt.fi/luonto)?

Kirjoittaja(t)

Toiminnanjohtaja Satu Alajärvi, INFRA Länsi-Suomi

Kartta kertoo alan vastuunkannosta. Eniten mahdollisuuksia näen vastuullisessa maankäytön suunnittelussa, jossa suunnittelijat, rakennuttajat, viranomaiset ja rakentajat tekevät yhteistyötä ympäristönäkökohtien huomioimiseksi rakentamisesta aina ylläpitoon asti. Riskejä liittyy siihen, mitä metsien, kosteikkojen ja muiden herkkien ekosysteemien muuttaminen rakennuskäyttöön tekee alueiden biodiversiteetille. Luontokato koskettaa kaikkia, koska se vaikuttaa moniin ekosysteemipalveluihin kuten ruoantuotantoon, vesihuoltoon ja ilmaston säätelyyn. Viimeaikaiset kampanjat kuten ”pelasta pörriäinen” ovat ilahduttaneet minua; ne tuovat vekkulilla tavalla esiin vakavia ja hälyttäviä asioita.

Toiminnanjohtaja Tuukka Liukko, INFRA Kaakkois-Suomi

Tiekartan hyvien tarkoitusten käytäntöön vienti vaatii koko toimialan panosta ja yhteistoimintaa. Koska olemme konservatiivisella ja käytännönläheisellä alalla, asian ”myymiseen” voi mennä hetki. Biodiversiteettityö ei saa olla fysiikan ja luonnonlakien vastaisia silmänkääntötemppuja. Riski on sekin, ettei luonnon monimutkaisia keskinäisriippuvuuksia ymmärretä, ja yksinkertaistus ja omaan näkökulmaan keskittyminen johtaakin epätoivottuun lopputulemaan. Omassa työssäni luonnon monimuotoisuus nousee esiin etenkin vesirakentamisessa ja vesiensuojelussa. Kalastus ja vesillä & luonnossa liikkuminen ovat aina kuuluneet vapaa-aikaani, mutta nyt työ haukkaa niin paljon aikaa, että kireät siimat ovat vähissä.

Johtava asiantuntija Nina Raitanen, INFRA ry

Olen ylpeä siitä, että vaikeaan asiaan on tartuttu, ja tiekartta on täynnä konkreettisia toimia. Nyt suurin riski on, että kart- ta jää tahdonilmaisuksi. On tärkeää, että ala sidosryhmineen ryhtyy toimenpiteisiin yhteisrintamassa ja heti. Työssäni olen jo huomannut, että asenteet ovat muuttuneet. Etenkin luonnonvarojen säästäminen ja kierrätys ovat keskiössä; hiljan julkaistussa Väylävisiossakin painotettiin pitämään huolta jo rakennetusta infrasta uuden rakentamisen sijaan. Itse olen onnekas: asun sananmukaisesti keskellä metsää. Lapsena liikuin metsässä kartta ja kompassi kädessä, myöhemmin useimmiten hevosen selässä. Luonto ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee luontoa!

Toiminnanjohtaja Mauritz Knuts, INFRA Pohjanmaa

Tiekartassa kuvataan todella kunnianhimoiset tavoitteet ja aikataulu on suhteellisen tiukka. Olen ollut mukana jalkauttamassa erilaisia tiekarttoja rakennusalalla ketjun viimeiseen lenkkiin asti, ja usein silloin työn määrä ja resurssit aliarvioidaan. Onkin erittäin tärkeää, että jokainen toimija koko rakentamisen arvoketjussa saa nyt sen tuen, jota tarvitsee edetäkseen. Oma viestini kaikille alan sidosryhmille on, että nyt tarvitaan hyviä esimerkkejä, jotka nostetaan esille ja joille annetaan näkyvyyttä. Esimerkkien kautta ymmärrys kasvaa ja pystyy muuttamaan omia toimintatapojaan. Työssäni luontokysymys nousee. hyvin usein esille, mutta on myös paljon epätietoisuutta siitä, mitä tämä oikeasti merkitsee alalle ja mitä pitäisi tehdä.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi