Ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat huomioivat ratkaisut voivat joissain tapauksissa nostaa asunnon ostohintaa, mutta samalla niillä on positiivisia vaikutuksia asumisajan kustannuksiin ja jälleenmyyntiarvoon sekä helpottaa tulevaisuudessa jälleenmyyntiä, Arkta-konsernin kehitys- ja sijoittajasuhdejohtaja Petra Kiiveri muistuttaa. Kuvat: Jouni Ranta
Ilmoitus

Vastuullisen rakentajan valinnat ovat myös asukkaan turva

Asuntokaupassa painotetaan perinteisesti hintaa, sijaintia, asumiskustannuksia ja asunnon pohjaratkaisua. Tulevina vuosina asunnon jälleenmyyntiarvoon, myyntinopeuteen ja lainan saantiin vaikuttavat entistä enemmän ympäristövaikutukset ja vastuullisuuskriteerit. Vastuullinen rakentaja huomioi ne omassa toiminnassaan jo nyt.

Kirjoittaja(t)

Asunnonostajille tehtyjen kyselyjen mukaan rakentamisessa käytettyjen materiaalien tai itse rakennusprosessin ympäristöystävällisyydellä ei ole vielä ratkaisevaa painoarvoa ostopäätöksessä.

Moni itselleen uutta kotia hakeva ei välttämättä edes tiedosta, millaisia ympäristövaikutuksia rakentajan aikanaan tekemillä valinnoilla voi lopulta olla. Niiden sijaan katse kiinnittyy hintaan, vastikkeeseen, sijaintiin ja asunnon toimivuuteen omassa arjessa.

Muutoksen tuulia on kuitenkin jo ilmassa ja valveutuneet rakentajat reagoivat niihin jo nyt, sanoo Arkta -konsernin kehitys- ja sijoittajasuhdejohtaja Petra Kiiveri.

Hänen mukaansa vastuullisuusasiat vakavasti ottava rakentaja voi tehdä ostajan puolesta monia ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat huomioivia linjauksia. Ne voivat joissain tapauksissa nostaa asunnon ostohintaa, mutta samalla niillä on positiivisia vaikutuksia asumisajan kustannuksiin ja jälleenmyyntiarvoon sekä helpottaa tulevaisuudessa jälleenmyyntiä.

”Meillä Arktassa esimerkeiksi sopivat erilaiset viherratkaisut ja -istutukset, viihtyisämmät piha-alueet sekä viherkatot ja -parvekkeet. Myös aurinkosähkö ja maalämpö ovat hieman kalliimpia toteuttaa, mutta maksavat itsensä takaisin edullisimpina asumiskustannuksina. Ne ovat siis kannattavia investointeja”, Kiiveri muistuttaa.

Samalle ”lisäarvolistalle” nousevat myös muun muassa sähköautojen latauspisteet, jätteiden lajitteluratkaisut, polkupyörien säilytystilat sekä energiatehokkaat kodinkoneet, valaisimet ja talotekniikka.

Kierrätystä ja asukasneuvontaa

Arktassa vastuullisuuteen paneudutaan jo suunnitteluvaiheessa. Kaikille omaperusteisille uudiskohteille tehdään hiilijalanjälkilaskenta ja lähtökohtana on vähintään A-energialuokka, jolloin säästetään lämmityskustannuksissa ja samalla myös hiilijäljessä. Arktalla on ollut käytössä pitkään toimintamalli, jossa tutkimuksen kautta pyritään VTT:n, laitevalmistajien ja elementtitoimittajien kanssa jatkuvan parantamisen menetelmillä kehittämään rakennuksen rakenteiden tiiveyttä, lämmöneristävyyttä sekä koneiden ja laitteiden vaatimuksia kohti talojen parempaa energiatehokkuutta.

Myös talojen ja asuntojen tekniikka ja materiaalit valitaan niin, että ne kestävät aikaa ja käyttöä.

Pian kaikilla Arktan työmailla käytetään uusiutuvaa energiaa. Myös materiaalihukkaa minimoidaan ja rakennusjätteen lajittelua kehitetään kierrätysasteen nostamiseksi.

Puurakentamisella on Arktan tuotannossa merkittävä sija. Yhtiö on vuodesta 2011 lähtien rakentanut alan pioneerina yli tuhat puukerrostaloasuntoa, joista viimeisimmät kuusi puukerrostaloa Tampereen Vuorekseen.

Parhaillaan työn alla ovat Vantaan Tikkurilassa kolme Huvikummun puukerrostaloa sekä Helsingin Kuninkaantammen kerrostalot, joissa puu näkyy ja tuntuu arkkitehtuurissa sekä tarjoaa pienemmän materiaalihiilijäljen, Kiiveri listaa.

Eikä asukkaita kuulemma unohdeta uudiskohteiden valmistuttua. Heitä opastetaan muun muassa energian- ja vedensäästössä ohjeilla ja koulutuksella. Samalla painotetaan huolellisen kiinteistönhuollon tärkeyttä.

Erilaiset viherratkaisut ja -istutukset, viihtyisämmät piha-alueet ja maalämpö ovat hieman kalliimpia toteuttaa, mutta ovat vastuullisia ja kannattavia investointeja. Arkta Reposen Helsingin Jätkäsaareen vuosi sitten istutettu pihakasvillisuus.

ESG seuloo jyvät akanoista

Arkta-konsernin toimitusjohtajan Maarit Sääksin mukaan vastuullisuusasiat ovat ESG-kriteerien (Environmental, Social ja Governance) ja kiristyvien raportointivastuiden myötä entistä selkeämmin myös rakennusalan yritysten agendalla.

Samalla ne alkavat seuloa myös yrityksistä jyviä akanoista.

”Jos rakentaja ei ole sitoutunut vastuullisuuteen, saattavat sen työtä ja valintoja ohjata laadun sijasta muun muassa kustannusten minimointi, pitkät maksuajat kumppaneille, materiaaleihin ja logistiikkaan liittyvä hukkakäyttö ja jopa tietty välinpitämättömyys”, Sääksi pelkää.

Vastuullisuusasioita on käyty tarkasti läpi myös Arktassa ja niitä on kuvattu myös yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä julkaistussa vastuullisuusraportissa. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on kehittää tuotteita ja omaa toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteella.

Sääksin mukaan varsinaisiin linjanmuutoksiin ei ole ollut sen myötä tarvetta. Liki 35-vuotiaassa perheyhtiössä on painotettu hyvää hallintotapaa, tarkkaa taloudenpitoa sekä avointa ja kannustavaa henkilöstöpolitiikkaa alusta lähtien. Yhtiössä on myös koko henkilöstöä koskeva eettinen ohjeistus.

”Myös työturvallisuus sekä korruption ja harmaan talouden torjunta on otettu aina vakavasti”, Sääksi lisää.


Arkta

  • Vuonna 1988 perustettu suomalainen perheyritys.
  • Konsernin muodostavat Arkta Rakennus, Arkta Reponen, Arkta Rakennuskultti, Arkta Kultti, Arkta Laatuseinä sekä Arkta Oy.
  • Työllistää noin 230 henkilöä.
  • Lisäksi noin tuhat pitkäaikaista yhteistyökumppania.
  • Konsernin liikevaihto noin 137 meur.
  • www.arkta.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi